به من گفتی تا که دل دریا کن، بند گیسو وا کن
سایه‌ها رویا با ، بوی گل‌ها
که بوی گل، ناله مرغ شب، تشنگی‌ها بر لب
پنجه‌ها در گیسو، عطر شب‌بو
بزن غلطی اطلسی‌ها را برگ افرا در باغ رویاها
بلبلی می‌خواند سایه‌ای می‌ماند، مست و تنها ...

نگاه تو، شکوه‌ی آه تو، هرم دستان تو
گرمی جان تو، با نفس‌ها
به من گفتی تا که دل دریا کن، بند گیسو وا کن
ابر باران‌زا شب، بوی دریا
به ساحل‌ها، موج بی‌تابی را
در قدم‌های پا، در وصال رویا
گردش ماهی‌ها، بوسه ماه

محمد ابراهیم جعفری

از آلبوم: بوی خوش وصل (همخوانی عشق در میان تمدن)
با صدای: مهسا وحدت،  مایتی سام مک لین

******************************

دل من

دل من مست و خرابه
دل تو چی؟
دل من تشنه ی یه جام  شرابه
 دل تو چی؟
دل من عاشق و بی تابه
دل توچی؟
دل من سرگشته  یه بوسه نابه
دل تو چی؟

***

اگه دل تو آروم و بی شتابه
دل من چی
اگه دل تو با چشات توی خوابه
دل من چی؟

***

آخ دل من مست و خرابه
دل تو چی
تک نگاهی به دل من به خدا خیلی صوابه
دل تو چی؟

***

آه دستم بگیر
 کینجا نه عشق معنی دارد نه سیاست
غم ما نخورند آنان که رسیدند به ریاست
فریدون