nature

تازه به سمت دستیار معاونت تدارکات اداره منصوب شده بودم. قرار بود برای دفتر کارگزینی یک ساعت دیواری بخریم . فروشگاه معتبری که لوازم شرکت را ار آن می خریدیدند خیلی گرانفروش بود. 

 برای پایین آوردن هزینه ها تصمیم گرفتم به تدریج مایحتاج شرکت را  از بازار  وفروشگاه های معمولی بخرم. با صحبتی که با معاون اداره کردم. موافقت کرد تا جاییکه مشکلی پیش نیاید او هم حرفی ندارد. 

برای خرید ساعت به چند فروشگاه سر زدم . در یک فروشگاه ساعت دیواری با مشخصات مورد نظر را یافتم. به صاحب مغازه گفتم تا آنرا برایم بسته بندی می کند من میروم برای خودم ساندویچی از مغازه مجاور بخرم . 

 از مغازه خارج شدم . از این که در  اولین روز شغل جدیدم توانسته بودم با موفقیت جنس درخواستی  را با یک سوم قیمت خریداری کنم بسیار خوشحال بودم. 

رفتم نوشابه و ساندویچ خریدم و وقتی برگشتم فروشنده ساعت را بسته بندی کرده بود . آنرا برداشتم وجه آنرا پرداخت کردم و از فروشنده رسید خواستم. گفت صندوق خراب است و رسید چاپ نمی کند. گفتم دستی بنویسد و زیر آن مهر بزند . گفت مهر پیش صاحب فروشگاه است . صبح رفته بازار هنوز برنگشته . بهش میگم برات بنویسه. عصر بیا ببر.

بسته را برداشتم وبطرف اداره براه افتادم. در اداره با خوشحالی آنرا روی میز معاون گذاشتم . معاون آنرا را باز کرد با کمال تعجب دیدیم داخل آن بسته یک ساعت دیواری  بدون عقربه قرار داشت معاون نگاهی معنی داری بمن کرد و پرسید این چیه دیگه ؟ ما که با کارگزینی شوخی نداریم .

برای یک لحظه خشکم زد . هر توضیحی میدادم بی فایده بود. بی آنکه حرفی بزنم ساعت و بسته اش را برداشتم و از اداره خارج شدم.  نیم ساعت بعد در فروشگاه بودم. به فروشنده گفتم این چیه به من دادی. فروشنده با خونسردی گفت ما ساعت دست دوم نمی فروشیم. بطوریکه ملاحظه می فرمایید تمام اجناس این مغازه نو است. گفتم من این را از شما خریدم . فروشنده با پررویی گفت من اصلن شما را بجا نمی آورم. گفتم من به شما این مقدار پول دادم واز شما رسید خواستم ، شما گفتید صندوق خراب است و رسید چاپ نمی کند . فروشنده گفت خدا خیرتان بدهد . صندوق ما اشکالی ندارد و خیلی هم خوب کار می کند. گفتم شما خودتان گفتید صندوق تان خراب است و صاحب مغازه هم نیست  که رسید بدهد. فروشنده گفت من خودم صاحب مغازه ام از صبح تا حالا همین جا پشت همین دخل بوده ام. این ساعت را معلوم نیست از کجا آورده اید. عقربه هم ندارد.  به نظر می رسد زمان برای شما متوقف شده است.

فریدون