سال جدید ۲۰۰۸ بر همگان مبارک باد

سر انجام انتظار به سر رسید و سال ۲۰۰۸ آغاز گردید

و همزمان با آغاز سال ۲۰۰۸ ٬ پرستو هم  این سال نو  را به همه تبریک گفته و برای همه شهروندان جهان سالی

سرشار از صلح و شادی و تمامی خوبی ها  از درگاه خداوند بزرگ مسئلت می نماید