خوب موقعیه برای تماس گرفتن. بهتره براش یه کارت معمولی بفرستم به زنش و خودش کریستمس و سال نو رو تبریک بگم. اما نه چرا کاری کنم بر خلاف میلم؟ من اصلن از زنش خوشم نمی آد. من عاشق خودشم. او ن نگاه جذاب و قشنگش و با اون هیکل مردونه ش. وقتی راه میره زمینو می کوبه و میره. وقتی اون روپوش سفید دکتریشو تنش می کنه چقده بهش برازنده س

دلم براش یه ذره شده . خیلی وقته ندیدمش. اون زن اکبیریش به من حسودیش میشه. وقتی من اون کت و دامن قرمز ه رو پوشیده بودم و ماتیک قرمز زده بودم خاک بر سر می گفت بهت نمی آد در حالیکه دکتر مدام چشاش تو چشام بود.
اصلن یه کارت برای خودش می فرستم و بهش کریستمس رو تبریک می گم و بهش میگم دوستش دارم . من میدونم اونم منو دوس داره . اما جرات زنشو نمی کنه که... اون روز که اومد تو آشپز خونه دستمو گرفت و گفت تو ظرف ها را نشور... دست های ظریفت .... . هنوز حرفش تموم نشده بود که یه دفعه صدای پای زنش اومومد. او نم خودشو کنار کشید. چه آدم محجوبیه. رنگش سرخ شده بود زن سلیطش مث سایه همیشه دنبالشه.
بهتره کارت نفرستم .پشت عکسمو امضا می کنم براش می فرستم. اما اگه اتفاقی دست زنش بیافته برای هر دو مون بد میشه. زنیکه کریسمس و روز و روزگارو رو بهش حروم می کنه.
فقط می خوام بدونه منم دوستش دارم . میدونم اونم منو دوس داره. توی اون نگاه های شیطونش همه چیز و خوندم. ما زنها حس ششم مون خوب کار می کنه.
بهتره زنگ بزنم وبرای اینکه زنش شک نکنه هردو شونو برای نهار  روز کریستمس دعوت کنم . درسته از زنش خوشم نمی آد. اما اومدن اون برام خیلی مهمه. زنش عادت داره بعد ظهر ها بعد از نهار یه چرتی بزنه و این بهترین فرصتیه برای ما دوتا که  با هم باشیم.
قلبم چه تند تند میزنه. شماره ش کو؟ آهان اینجاست
الو... منزل دکتر...
- نه خانم اشتباه گرفتین
.....
- الو منزل دکتر...
- خانم خواهش می کنم مزاحم نشین . گفتم اشتباه گرفتین
-الو ...
- مراجعین محترم اگر اضظراریست شماره یک را فشار دهیدو اگر نیاز به مشاور پزشکی دارید شماره دو را فشار دهید . اگر می خواهید وقت ویزیت بگیرید شماره سه را فشار دهید. و اگر پیغام دیگری دارید شماره چهار را فشار بدهید.
- اینهم شماره چهار.. . الو...
- بعلت کثرت پیام ها٬ پیام گیر دیگر پیامی قبول نمی کند. لطفن فردا بعد از ظهر زنگ بزنید. متشکریم
- آه ه ه ه ه ه ه