دلی دارم پاییزی، خزان زده از یاد تو

چه راز و نیازی ست در نگاه شیاد تو

گرگ هوس در پی کامیابی ست

شب خالی، دل در فغان، کو امداد تو؟

**********

نازنین

 ای غافل از دل من ، بی تو چون کنم پرواز

های، ای سرمست و  نازنین تر از ناز

من کی ام بی تو؟ در کنار تو، من آینده ی تو

تو عشقی، تو غزلی،  و من سراینده ی تو

***********

آهوی خیال

من گیسوی پریشان خاطره ها

سر انگشت نازنین یاد

من سرا پا همه فریاد

مکتوب کن مرا با عشق

بخوان مرا با شیدایی

فریدون