به خاطر سفر،  برای مدتی گاهنگار پرستو تعطیل خواهد بود. با سپاس و تشکر  فراوان از خوانندگان عزیز و گرامی

پاینده و شاد باشید

فریدون