کوبیدن بر در عرش

 

مادر این مدال را از من دور کن

دیگر به کار من نمی آید

دارد تاریک می شود .

تاریک تر از آنچه که بتوانم ببینم

احساس می کنم بر  درعرش می کوبم

 

می کوبم می کوبم بر در عرش  می کویم

 

مادر تفنگ ام را به خاک بسپار

دیگر نمی توانم به آنها تیر اندازی کنم

آن توده  ابر تیره  دارد می بارد

احساس می کنم بر در عرش می کوبم

 

می کوبم می کوبم بر در عرش   می کویم

با ب دیلون

خواننده:  روث لورنزو

 

 

 

Knockin' On Heaven's Door

 

Mama, take this badge off of me

I can't use it anymore

It's gettin' dark

too dark for me to see

I feel like I'm knockin' on heaven's door

 

Knock, knock, knockin' on heaven's door

 

Mama, put my guns in the ground

I can't shoot them anymore

That long black cloud is comin' down

I feel like I'm knockin' on heaven's door

Knock, knock, knockin' on heaven's door

 

Bob Dylan

Singer: Ruth Lorenzo

 

 

=====================

 ترانه فوق یکی از ترانه های ضد جنگ است که باب دیلون خواننده ٬ ترانه سرا و شاعر آمریکایی سروده است  برای شنیدن آن روی این  لینک{لولرنزو } کلیک  کنید