تو٬  ریشه های درخت خوشبختی
من٬  شاخسار آن
تو ٬ دریای بخشش
من آبشار آن

تو٬ وسوسه محبت
من چشمه سار وحدت
تو٬ خورشید درخشان شادمانی
من لبخند با شکوه زندگانی

تو آغوش گرم هستی
من چشمه نوشیدن
تو مهتاب شبی عاشقانه
من ستاره پر شور لحظه ها

تو بیا٬  تا قلب من و تو
آینه ای از من و تو باشد
آینه ای از  شور و شوق
فریدون