فرا رسیدن بهار شکوفا و سال نو را به خانواده ، اقوام و  همه دوستان عزیز تبریک می گویم. سعادت و سلامت همه شما مهربانان را از صمیم قلب آرزومندم 

بهار من

روزی که از خواب بیدار شوم
و خورشید از پس شاخساران بتابد
بر پنجره دل، با روشنایی
و هر لحظه امیدی باشد، برای کوچ
امیدی برای گذر ، زین زندگی پوچ
من آنرا بهار می نامم

روزی که از خواب بیدار شوم
ودست ها ی گرم تو ، طلوع زندگی مان باشد  
و گلویمان پر از طنین فریاد
برای فردایی آزاد و آباد
من آنرا بهار می نامم

فریدون