دوست داشتن

 

من قلبِ عاشق پیشه ی خویش را دوست می دارم
آنگاه که ترا دوست می دارد
من این تنهاییِ خویش را دوست می دارم
آنگاه که  لحظه  ها را به یاد تو،  به گذرِ عمر می سپارد
من این سر انگشانِ خویش را دوست می دارم
آنگاه که برای تو نامه ای عاشقانه می نگارد
 من آسمانِ ابریِ اشکِ خویش را دوست می دارم
آنگاه که به ساحل هستیِ تو می بارد
من نگاهِ خویش را دوست می دارم
آنگاه که ناز خرامیدن های تو را می نگاهد


من این دست های خویش را دوست می دارم
آنگاه که تر ا در آغوش می فشارند
من این لب های خویش را دوست می دارم
آنگاه که تمام هستی ام را  با بو سه ای بر لب های تو می کارند
من ابر و باد و باران را دوست می دارم
آنگاه که عطر یاد  ترا در خود می دارند
 من خورشید و ابر و ماه و ستاره را دوست می دارم
آنگاه که نقش ترا  در وجود خویش می پندارند
من سر انگشتان ناز خویش را دوست می دارم
آنگاه که  در گیسوان تو به نوازش می نشینند
من تکرار پرسه زدن ها را در کوهسار زندگی دوست می دارم
آنگاه که ترا در کنار خویش  می دارم
خدا مرا آفرید
و من عشق را
من این هردو را دوست می دارم

فریدون وحیدی


/ 4 نظر / 2 بازدید
نگار

سلام منظورتون از هنگام موقعی که است یا اسم شخصه؟

فریدون

نگار گرامی منظورم از هنگام که همان وقتی که یا موقعی که است [گل]

دلم غرق تمناست

. . از پرده برون آی دلم غرق تمناست تقصیر دلم نیست تماشای تو زیباست در حلقه عشاق ز رحمت گذری کن تا جلوه حسنت نگرند از چپ و از راست خون می‌خورم از هجر ولی با که توان گفت کاین درد نهان سوز از آن من تنهاست چون نیست نظر با منت از شدت رشکم هر جا گذری اشک من از دیده هویداست گر مست شده عالمی از جام نگاهت چشمان تو جامند نم چشم تو صهباست چشم من دلسوخته سر چشمه خون شد جانا نظری کن که کنون چاره مداواست عاری نبود از حرم و دیر و کلیسا دلدار به هر جاست یقین اهل دل آنجاست مستانه بگیریم قدح در شب وصلت مستی ز رخ یار چه جان بخش و دل آراست وصل ار ندهد دست در این فرقت جان سوز از بخت چه نالیم که جرم از طرف ماست ما زنده از آنیم که در بحر تو غرقیم غواص نشانیم که چشمان تو دریاست گفتم به خرد یار ز ما رخ ز چه بنهفت گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست ****** سراینده شعر فوق نمیدانم کیست

سعید

واژه «هنگام» اسم است. اسم نامشخص به معنی وقت و یا زمان! اگر در این شعر به جای «هنگام» معادلش یعنی «وقت» و یا «زمان» را بکار بگیریم نادرست بودن کاربردش آشکار می گردد: زمان که ترا دوست می دارد یا وقت که ترا در آغوش می فشارد پسندیده می بود اگر بجای اسم نامشخص «هنگام» که جایش اینجا نیست از یک قید زمان مثل «آنگاه» استفاده می شد: آنگاه که ترا دوست می دارد ... آنگاه که به ساحل هستی تو می بارد --------------------- «می نگاهد» غلط است! «می» پیشوندی است برای ساحتن فعل مضارع از مصدرهایی که به «ن» ختم می شوند. مثل: نواختن - می نوازد تپاندن - می تپاند دواندن - می دواند رساندن - می رساند «نگاه» اسم است و از آن نمی توان ترکیب «می نگاهد» درست کرد. همانطور که از «برگ» نمی توان ترکیب «می برگد» ساخت!