شب تنهایی من

 

 

 زورق هستی ام، فتاده به دست توفان دریا
چرا امیدی نیست به  امروز و فردا؟
چرا فریاد می شکند درسکوت  لبانم ؟
چرا غم لبریز می کند پیمانه جانم؟

دل من دیر زمانی ست شکسته  است
دست هایم با الیاف شب بسته است
درین مغاک هستی نمی بینم دادرسی
آه! چون توان گفت غم دل با کسی؟

تو ای پرنده خیال
بزن به ذهن خسته من پر و بال
ببر مرا به اوج پرواز
ازین  پایان، ببر مرا به نقطه آغاز
فریدون

/ 7 نظر / 4 بازدید
jane

http://www.carpet-superstore.com/carpets/dakota-range-rye-stain.html

امید

[گل]

نیچه - چنین گفت زرتشت

هنگامی که می گویی تاسف چه فایده ای دارد! آیا جای بسی تاسف نیست که کسی را که انسان را دوست می دارد بر صلیب میخکوب می کنند؟ اما تاسف من هرگز برای تصویر مسیح بر بالای صلیب نبوده است آیا هرگز چنین سخن گفته ای؟ آیا هرگز این چنین گریسته ای؟ آه ! آیا من هرگز ناله های ترا این چنین شنیده ام؟ این گناهان تو نیست. این از خود خواهی تست که بر درگاه بهشت می گرید . آذرخش کجاست که ترا بلیسد با زبانش؟ .... ببین من به تو می آموزم فوق انسان را. او آن آذرخش است. نیچه . «چنین گفت زرتشت»

فریدون

وقتی آفتاب غروب می کند در اینجا تاریکی می خزد به پشت پنجره ها تنهایی می اید آرام و بی صدا می نشیند در کنارم با سکوتی بی انتها فریدون

fridoun

http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm metal detector

فردوسی

http://ganjoor.net/ferdousi/shahname/aghaz/sh7/ به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگیها بدین آب شوی چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس ز بوبکر به عمر کرد اسلام را آشکار بیاراست گیتی چو باغ بهار پس از هر دوان بود عثمان گزین خداوند شرم و خداوند دین چهارم علی بود جفت بتول که او را به خوبی ستاید رسول که من شهر علمم علیم در ست درست این سخن قول پیغمبرست گواهی دهم کاین سخنها ز اوست تو گویی دو گوشم پرآواز اوست علی را چنین گفت و دیگر همین کزیشان قوی شد به هر گونه دین نبی آفتاب و صحابان چو ماه به هم بستهٔ یکدگر راست راه منم بندهٔ اهل بیت نبی ستایندهٔ خاک و پای وصی حکیم این جهان را چو دریا نهاد برانگیخته موج ازو تندباد چو هفتاد کشتی برو ساخته همه بادبانها برافراخته یکی پهن کشتی بسان عروس بیاراسته همچو چشم خروس محمد بدو اندرون با علی همان اهل بیت نبی و ولی خردمند کز دور دریا بدید کرانه نه پیدا و بن ناپدید بدانست کو موج خواهد زدن کس از غرق بیرون نخواهد شدن به دل گفت اگر با نبی و وصی شوم غرقه دارم دو یار وفی همانا که باشد مرا دس

آیا ایرانی ها عرب ستیز هستند؟

ز شير شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جايي رسيده است كار كه تاج كياني كند آرزو ، تفو بر تو اي چرخ گردون تفو! فردوسی آیا واقعن این شعر از فردسی است؟