آرزوها ی ساده من


من، آدمی معمولی ام
در محله ای معمولی، زندگی می کنم
با آدم های معمولی، سر و کاردارم
حرف ها  و کار هایم نیز معمولی ست
نه انتظاری از کسی دارم و نه کسی انتظاری از من
تیک تاکِ لحظه های ساعتم، یک نواخت و تکراری ست

اما دلم می خواهد فردی فوق العاده باشم
مثلن ، نویسنده ای مشهور،
شاعری عا لیقدر
سخن گویی متفکر و برجسته
دلم می خواهد فقرنباشد.
تا من هم بتوانم در محله ای خوب زندگی کنم
برای شعرم، از  نسیم و دشتِ سر سبز،  الهام بگیرم
وز  لبِ ساغری سر ریز از شرابی سرخ فام
مست و مستانه کام بگیرم

دلم می خواهد  نابرابری و بی عدالتی ریشه کن شود
جنگ نباشد و دنیا سراسر امن گردد
رفاه و شادی، در ناز  ِ دختر ِ همسایه، برقصد
و کوچه خوشبختی، پر از نگاه شور انگیز شود
و دلِ من برای عشق و محبت ترانه بسازد

دلم می خواهد آسمان پر از ستاره شود
مهتاب بتابد
و من در پرتو ماه
دست در دست یار
توی کوچه های زندگی،  ساغر قلبم را از محبت لبریز کنم
شاهد پنجره هایی باشم، که بروی خوشبختی باز می شوند

دلم می خواهد شر نباشد،سایه ی غم نباشد
تا من بدون دغدغه، از عشق و محبت سخن بگویم
و سرودم رابا واژه های لبخند و دوستی  نقاشی کنم
فریدون
/ 4 نظر / 3 بازدید
طرفه

نه انتظاری از کسی دارم و نه کسی انتظاری از من من این را از همه بیشتر دوست داشتم ... من داشته هایت را دوست تر داشتم ...[خنثی]

سوسن جعفری

خوب ... آرزوهای محالی است ... آرزوهای بزرگع جز فرسودن ارواح کارآمدی ندارند. زندگی‌ی معمولی‌ات را بچسب فریدون ... عشق یعنی همین!

هنگر لین

منهم یک آدم معمولی ام بی آنکه دلم بخواهد فردی فوق العاده باشم، یا شاعری عالیقدر. تنها چیزی که دلم می خواهد اینست که شب ها وقتی از کار بر می گردم خانه آبجویم خوب خنک شده باشد.

پاریس

اگر شر نباشد مسئله انتاگونست، تضاد ها، نگرانی ها، هیجان ها و کشش ها در داستان چه می شود و چگونه می شود نویسنده ای عالقدر بود؟ [سوال] آیا زشتی ها، پستی ها و ناهنجار های زندگی نیست که سبب عادی زدایی میشود و در نتیجه ما زیبایی ها را می بینیم و حس می کنیم و یا بهتر می درک می کنیم[گل][سوال] ناگفته نماند که هیچ کس، بدبی ها و رنج و بی عدالتی ها را دوست ندارد، اما داستان ها بر مبنای همین تضاد ها به وجود آمده است. [گل]