آهنگی برای شما

 

 

 

==================

نام من

چه کسی می خواهد بداند نام مرا؟

نام من حک شده است برصخره ها

در کوهساران خیال

درتصور وهم انگیز کویر

بر در و دیوار های ویران شده تاریخ

نام من عشق است

فریدون

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
فریدون

با تو می خوانم در چشمه ساران هستی با تو می مانم در جویباران زندگی ببوس لب هایم را با گرمای عشق بزن تاب و پود وجودم را با سر انگشتان ناز برقص بامن با شاد ترین بهانه ها با اوای پر شکوه ابشار ها بیا با من تا اوج خیال فریدون

james

My Heart Will Go On lyrics Songwriters: Horner, James; Jennings, Will; Every night in my dreams I see you, I feel you That is how I know you go on Far across the distance And spaces between us You have come to show you go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on Love can touch us one time And last for a lifetime And never let go till we're gone Love was when I loved you One true time I hold to In my life we'll always go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on You're here, there's nothing I fear And I know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on and on james

james

Gareth Malone