پوینده باش

 

برخیز و همصدا فریاد، فریاد شو
همره یاران ز بند آزاد شو، آزاد شو
ویران کن سیطره ظلم و ستم
شب را گو بامداد شو ، بامداد شو
توفنده باش در هر کرانه، پوینده باش در هر زمانه
ای دل در ره آزادگی آباد شو، آباد شو
فریدون

/ 4 نظر / 2 بازدید
دوستدار پرستو

آیا این شعر کپی برداری از ترانه داریوش نیست که در آن می خواند - هو کن ،ها کن، شورش کن غوغا کن ها کن، هو کن، دنیا رو زیرو رو کن هو کن ،ها کن، قیامتی به پا کن ها کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن تو میتونی کلید باشی قفل درهارو وا کنی دستای پینه بسترو از زنجیرا جدا کنی تو میتونی دیو شبو رسوا کنی، رسوا کنی هو کن ،ها کن، شورش کن غوغا کن ها کن، هو کن، دنیا رو زیرو رو کن هو کن ،ها کن، قیامتی به پا کن ها کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن

فریدون

http://www.lavasoft.com/download_and_buy/product_comparison_chart.php

فریدون (یادداشت های روزانه)

بیا ای دل طلب می ز زمزمه ی دوران کن در مستی و عشق همه را حیران کن دگر بار ای دوست بشنو قصه این ساغر بریز آتش به جانم مراخالی ز جسم و خالی ز آن کن بفریادی رها بشکن سکوت و مرا همه جان کن در ین شهر ستم که پر شد ه ز غم بالهای پرواز را پر توان کن کابوس این دوران را تو ویران کن با طلوعی دیگر شب تارمان را بامدادی جوان کن. فریدون

فریدون (یادداشت های روزانه)

چه زیباست وقتی دوستت می دارند و دوست شان می داری چه زیباست وقتی پنجره ها گشوده می شود بروی مهربانی و ترانه عشق می رسد بگوش ز هر آشیانی چه زیباست هنگام که دوست داشتن در هر قطره باران متبلور می شود و پرنده می گوید قصه بودن را در شاخسار زندگانی سعید جان دمت گرم و دلت پر زشادمانی [گل]