سکوت آخرین کلام مان بود

 

 

گفتم جام زندگی لبریز  از اجبار هاست. نگاه معنی داری کرد و گفت «تو هم مث بقیه داری شعر می گی.  حالا اجبار یا اختیار. چه فرقی می کنه . زندگی همینه که هست. » گفتم «خب تو آزادی هر جوری که دلت میخواد در باره من فکر کنی . منم آزادم که حرفاتو یا قبول  کنم یا نکنم. قشنگی زندگی تو همین حق انتخاب هاس. بگذریم، با طرف کنار اومدی؟ »

گفت «دست رو دلم نذار . بذار تو عالم خودم باشم»

 گفتم « نه ، جدی ،جدی چی شد ؟ نتونستین با هم کنار بیاین؟ » 

چشمهایش پر از اشک شد و گفت « خواهش می کنم تنهام بذار»

وقتی داشتم از او دور می شدم دیدم کنار درختی که ایستاده بود سر ش را بآن تکیه داده بود و آرام می گریست.

در این گونه مواقع من نمی دانم چه باید بکنم .  دوستی که از من خواسته رهایش کنم آیا بر خلاف میل اش بایستم و  سعی کنم  با همدلی بار غم  را از دوش اش بردارم و یا به  احترام حرفش تنها یش بگذارم؟

با خودم داشتم فکر می کردم ، کاش سابنا اینجا می بود و حال زار مسعود را می دید. این جدایی ها چقدر سخت است . ما آدم ها قبل از اینکه یکدیگر را بشنا سیم چرا  عاشق می شویم.  خواستم به سابنا زنگ بزنم و جریان را برایش تعریف کنم. اما فکر کردم شاید تلفن زدن در چنین موقعیتی درست نباشد. 

روز بعد که به دیدن مسعود رفتم گفتند دست به  خود کشی زده و...

دو دستی زدم تو سرم . زار زار زدم زیر گریه. در آن لحظه کوتاه هزار جور فکر از سرم گذشت . با خودم گفتم اگر تنهایش نگذاشته بودم اینطور نمی شد. کاش به حرفش گوش نکرده بودم.   برادرش دستم را گرفت برد داخل  و گفت« ناراحت نباش خوشبختانه زود به دادش رسیدن و الان در بیمارستان بستریه»

زنگ زدم به سابنا و تا خواستم را جع به مسعود با او صحبت کنم  گقت « می دونم. »

پرسیدم «تو از کجا می دونی ؟»

- «مسعود خودش دیروز زنگ زد. »

- « چی گفت ؟»

- «در حالی که صدای  هق هق گریه ش میومد و به سختی حرف می زد ،شنیدم که می گفت   بی تو  نمی تونم به زندگیم ادامه بدم زنگ زدم که برای همیشه باهات خدا حافظی کنم و بعد تلفن رو قطع کرد.»

سابنا در ادامه صحبت اش گفت:

- به دلم برات شده بود که ممکنه بلایی به سر خودش بیاره  . همیشه می گفت روز جدایی مون روز مرگه اونه . فورن تاکسی گرفتم رفتم پیشش. حدس می زدم وقتی غم تو دلش تلمبار  میشه معمولن کجا میره. حدس ام درست بود. وقتی رسیدم دیدم  اون، اونجا زیر همون درختی که باهم آشنا شده بودیم  روی زمین دراز به دراز افتاده و کف از دهنش بیرون زده بود. فورن بردمش بیمارستان و معد-ش  رو شستشو دادن .

پرسیدم «حالا کجایی؟»

گفت: «تو بیمارستان،  کنار تختش . سرم بهش وصل کردن . ..»

/ 9 نظر / 3 بازدید
سوسن جعفری

این چقدر واقعی بود؟ راستش مشکل همه اینه که نشناخته عاشق می‌شویم و فکر می‌کنیم به مرور خواهیم شناخت و این به مرور شناختن است که ... سلام.

عسل

سلام فریدون جان [قلب] سکوت آخرین کلام مان بود خوب بود [لبخند] . مي خواستم بپرسم موافقي " پرستو PARASTU " را لينک کنم در کندوي عسل؟ تو هم اگه دوست داشتي لينکم کن. [گل]

یک اتفاق ساده

بارها درود بر تو ای دوست . خواندم و اندوهبارم از این تکرار . تکرار فرار از جسارت با ( او ) ماندن . تکرار این همه گریز . گریز از سر بر بالینش گذاشتن. حتا در وقتی دیر، در زمان و فضایی که بوی تسّلا و ترحّم ، آلوده می کند هر گونه عواطف و باور دوباره یی را . / (بر خلاف آنچه که در پایان نوشتی) . و اما این را که : (( ما آدم ها قبل از اینکه یکدیگر را بشنا سیم چرا عاشق می شویم)) . این را من نمی دانم . که می داند ؟. بگذار من این اینجا را تنها بگذارم - بگریم . بی آنکه " همدالی " ، بار غمی را ز دوشم بردارد!. نوشته هایت آرامم می کند و گاهی.../ هرکجا که باشی صمیمانه دستهایت را از راهی دور می فشارم . [گل][گل]

مشاور

لپ تاپ 7 پاوندی در هند: http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/02/india-computer-cheapest

مشاور

شفیعی کدکنی در مقدمه کتابش (ديوان شمس) ضمن تشریح شیوه تفسیرش از دیوان شمس تعریضی تند زده است به پژوهش‌های دانشگاهی درباره ادبیات کهن و‌ آنها را شارحانی خوانده که سنگ خود را در ترازو می‌نهند و از گزافه‌ هزینه می‌کنند:"به تعداد لحظه‌های بی‌شمار خوانندگان این غزل‌ها، ما می‌ توانیم معنی‌هایی برای هر مصرع فرض کنیم، یعنی بی‌نهایت. نه تنها برای این غزل‌ها، که برای "اتل متل توتوله/گاو حسن چه جوره" نیز می‌توانیم، با پارادایم‌های ابن عربی و هگل و مارکس و افلاطون، تا بی‌نهایت معنی بتراشیم"

سوسن جعفری

اول سلام و به‌به! دوم، روی شانه‌اش نشست، کنایه می‌باشد از نشستن همای سعادت روی شانه‌اش! سوم که، منظورم عالم ذر می‌باشد ولی در مورد املایش کمی مشکوک بودم ولی خب، فکر نکنم «زر» هم درست باشد، به هر حال ... چه با دقت می‌خوانید برایم ارزشمند است! [لبخند][گل]

گوهر نشاط

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2009/01/090123_art_fifth_child_leesing.shtml

فریدون

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=48532