عدالت و قدرت

.

pt75s.jpg

چگونه میشود در قضاوت های خود چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی دچار خود خواهی و خود محوری نشد ؟ چگونه میتوان به جای خشم و ارعاب و تحمیل به بحث و گفتگو پرداخت و به یک به هدف و نتیجه مشترک رسید؟ چگونه می شود عدالت را در هر زمینه ٬ چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی رعایت نمود ؟

در برد وسیع تر و گسترده تر چگونه میشود در راس قدرت بود و بتوان عدالت را برای همه آحاد جامعه رعایت کرد٬ بی انکه به کسی اجحاف شود؟  آیا قدرت با عدالت مغایرت دارد؟  می گویند دولت ها که اهرم های قدرت را در دست دارند نماینده بخشی از احاد جامعه اند . لذا برای حفظ منافع طبقه ای ناچارند به زور متوسل شوند.

نوام چامسکی و میشل فوکو  در باره قدرت و عدالت گفتگویی داشته اند که آنرا می توانید در روز نامه لوموند مطالعه کنید  و بحث را در ستون نظریات ادامه میدهیم . این بحث را  هم می توان در سطح جامعه و هم در سطح خانواده که واحدی از  آحاد جامعه است  ادامه داد.

برای مطالعه گفتگوی نوام چامسکی و میشل فوکو اینجا را کلیک کنید

/ 5 نظر / 5 بازدید
نیما

سلام وبلاگ جالب وزیبایی داری حاضر به تبادل لینک هستی ؟

فريدون

http://www.arooz.com/no/11.php

فریدون

. . . به سو ی هرکس دست یاری دراز می کنم پلی میشود برای شکنجه خویش وقتی دریچه دل برای کسی باز می کنم زخمی از نو باز میشود باز بر این دل ریش حاشا گر بگویم دیگر سخنی به جز سکوت تا نشنود کس ناله دل درین روزگار پریش فریدون . . .

. . http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2006/04/060411_pm-shamlou-gravestone.shtm سنگ ... ==============

Fridoun

I was having bath. I saw two moths were chasing one another around the ceiling light. In a moment they stopped and hugged one another and clanged to the ceiling I closed my eyes and shampooed my hair. Rinsed my hair and washed my face. It was nice to have hot shower in this cold weather. When I opened my eyes I saw those two in each other’s bosom floating in the bath water. I put my palm underneath, lifted them, put them on the dry side of bath. Whiles still were in each other arms flipped their wing and fell in the water again. I wiped the side of bath. I dipped the palm of my hand in the water, slowly lifted it towards them till they were physically on my palm. Gently dropped them on the side of bath. Carefully watched them for a while. But this time they did not move. They died while making love. They died while in hugging