پگاه

 

در گرگ و میش هر پگاه

چشم انتظار خورشیدم در هر نگاه

کی می شود جسم و جان من آزاد

ز وزش های بی سرو سامانِ باد

در میان این همه خس و خاشاک

کی می روید گیاه عشقی پاک؟

تا به کی سکوت؟ تا به کی صبوری

تا به کی انتظار، تا به کی دوری

چه زود می گذرد عمر در بستر تردیدها

گویی کور است دیده، از دیدن خورشید ها

باز کن چشم،  ای دل، بنگر در آینه ی امروز

بگذر ز فرداها، چراغ امروز را  بر افروز

فریدون

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدی سهیلی (به چه مانند کنم؟)

ه چه مانند کنم موی پریشان تو را؟ به دل تیره شب؟ به یکی هاله دود؟ یا به یک ابر سیاه- که پریشان شده و ریخته بر چهره ماه؟ به نوازشگر جان؟ یا به لطفی که نهد گرم نوازی در سیم ؟ یا بدان شهله شمعی که بلرزد به نسیم؟ به چه مانند کنم حالت چشمان تو را؟ به یکی نغمه جادویی از پنجه ی گرم؟ به یکی اختر رخشنده به دامان سپهر؟ یا به الماس سیاهی که بشویندش در جام شراب؟ به غزل های نوازشگر حافظ در شب؟ یا به سرمستی طغیان گر دوران شباب؟ به چه مانند کنم سرخی لبهای تو را؟ به یکی لاله شاداب که بنشسته به کوه؟ به شرابی که نمایان بود از جام بلور؟ به صفای گل سرخی که بخندد در باغ؟ به شقایق که بود جلوه گر بزم چمن؟ یا به یاقوت درخشانی در نور چراغ؟ مرمر صاف تنت را به چه مانند کنم؟ به بلوری رخشان؟ یا به پاکی و دل انگیزی برف؟ به یکی ابر سفید؟ یا به یک مخمل خوشرنگ نوازشگر نرم؟ به یکی چشمه نور؟ یا به سیمای گل انداخته از دولت شرم؟ به پرندی که کند جلوه گری در مهتاب؟ به گل یاس که پاشیده بر آن پرتو ماه؟ یا به قویی که رود نرم و سبک در دل آب؟ به چه مانند کنم؟ من ندانم به نگاهی تو بگو- به چه مانند کنم...؟! ______