پرتو جهانی


به هر مکان که پویم، درجا ترا بجویم

تا چند بگویم؟ افغان شود گلویم

عهد و پیمان نبندی، بر روی من بخندی

گریان روم به کویت، آسان روی ز سویم

فریاد بر چه آرم؟ بنیاد بر چه کارم

پرتو بخش جهانی، اما تاریک روی ز رویم

ترا با این همه محبت،  باشد مرا امید وصلت؟

در پوست نگنجم، گر گذرکنی به کویم.

فریدون

/ 4 نظر / 2 بازدید
مولانا

http://www.hemmaty.com/weblog/absorbing/archives/2008/02/oeuuoeoeuoeuu_o_5.php?pg=absorbing

مولانا

چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمی دانم نه ترسا نه یهودیم نه گبرم نه مسلمانم نه شرقیم نه غربیم ، نه بریم نه بحریم نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم نه از خاکم نه ار بادم نه از آبم نه از آتش نه از هندم نه از چینم نه از بلغار سقبینم نه از ملک عراقینم نه ازخاک خراسانم نه از دنیا نه از عقبی نه از جنت نه از دوزخ نه از آدم نه از حوا ، نه از فردوس رضوانم مکانم لامکان باشد ، نشانم بی نشان باشد نه تن باشد نه جان باشد که من از جان جانانم دویی از خود برون کردم یکی دیدم دو عالم را یکی جوییم یکی گویم یکی دانم یکی خوانم هو الاول هو الاخر هوالظاهر هوالباطن زجان عشق سرمستم دو عالم رفت از دستم به جز رندی قلاشی نباشد هیچ سامانم اگر در عمر خود روزی دمی بی او برآوردم از آن وقت و از آن ساعت از عمر خود پشیمانم اگر دستم دهد روزی دمی با دوست در خلوت دو عالم زیر پا آرم دگر دستی بر افشانم

عطار

ره میخانه و مسجد کدام است ره میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است نه در مسجد گذارندم که رند است نه در میخانه کین خمار خام است میان مسجد و میخانه راهی است بجوئید ای عزیزان کین کدام است به میخانه امامی مست خفته است نمی‌دانم که آن بت را چه نام است مرا کعبه خرابات است امروز حریفم قاضی و ساقی امام است برو عطار کو خود می‌شناسد که سرور کیست سرگردان کدام است

عطار

http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=poem&id=5765