کاش می توانستم

.

 

کاش می توانستم اورا در آغوش بگیرم
اندوه اش را به باد بسپارم

از ستارگان برایش گل سینه ای بسازم
و مهتاب را در شب روشن کنم

و عطر گل را در باغ
دور از چشم حقیر زاغ
برایش ارمغان بیاورم

کاش می توانستم با بوسه ای
امید را در قلبش شکوفا کنم

و در جاده زندگی دستش را بگیرم
و بسوی سعادت با او همگام شوم

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
فقط یک بهار

درود بر شما... کاش ... اگر ها مثل دیواری دلم را پشت خاموشی فراموشی به مسلخ برده است اما همیشه با من این تردید می جوشد کدامین آسمان رنگ دگر دارد؟ کدامین راه سوی آشنایی ها گذر دارد؟

خوشه چین

سلام دوست عزي عيد بر شما مبارك زيباست[گل]

سعید

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من ز من هر آن که او دور چو دل به سينه نزديک به من هر آنکه نزديک از او جدا جدا من نه چشم دل به سويي نه باده در سبويي که تر کنم گلويي به ياد آشنا من ستاره ها نهفته در آسمان ابري دلم گرفته اي دوست هواي گريه با من هواي گريه با من (سیمین بهبهانی) http://www.semital.com/g.htm?id=32 [گل]

علی آریا

....... سلام تصور می کردم " پرستو " فعال نیست خوشحالم که دوباره می توانم بخوانمش پایدار و برقرار باشید.

مریم

فوق العاده زیبا بود