/ 3 نظر / 6 بازدید
سعید

با درود حالا که در سکوت و آرامش هستی دوست دارم بدانم آیا مشق شبت را انجام داده ای و از روی حکایت پر مغز و معنی سعدی ده ورق رونویسی نموده و معنی آن تمام دانسته ای یا نه؟ آیا اکنون ارتباط حکایت سعدی بامتن بومی بودن را متوجه شده ای یا خیر؟ [گل]

فریدون

سعید جان ا- نه ... ارتباط سخن سعدی را با متن بومی بودن متوجه نشدم.[گل] (در ضمن شعری که از سعدی آورده ام می بینم سند مناسبی برای اثبات اندیشه جهانی بشریت سعد ی نیست. ) 2- گرچه احساس و وابستگی فرهنگی آدمی به زادگاهش و وطن اش پارامتر ی بسیار قوی است اما گفته می شود که روند تکامل جامعه بسوی دهکده جهانی است. الف - نطرت در این باره چیست؟ ب - مشکلاتی که دهکده جهانی می تواند برای بشر ایجاد کند چیست؟