هشتم مارس ( 17 اسپند ماه) روز جهانی زن

گرامی باد روز ٨ مارس،  روز جهانی زن.

روز هشتم مارس، سالروز مبارزات نیمی از مردم جهان، علیه نابرایری ها بین مرد وزن، در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و خانوادگی است.

 

به امید روزی که نابرابری های بین مرد و زن در کنار همه تبعیض ها و بی عدالتی ها از جهان رخت بر بندد، زندان ها به دانشگاه و اماکن رفاهی عمومی تبدیل شوند و عدالت و رفاه اجتماعی در سراسر دنیا برقرار شود

 

به امید روزی که استثمار انسان از انسان پایان پذیرد و انسان بتواند در پناه امکانات و رفاه اجتماعی گام ها بزرگی در راه صلح و دوستی و اهداف انسانی بردارد.

 روز 8 مارس سالروز جهانی زن را، گرامی می داریم و مبارزات زنان و آزاد اندیشان در سراسر جهان پاینده و پیروز باد.

فریدون

/ 7 نظر / 4 بازدید
فریدون (یادداشت های روزانه)

Women's, march ahead Sweet memories haunt me, roaming into the thoughts of my past I scan through my life, from first to last. Through the days of struggle, my mom held my hand Till I grew up and on my feet could stand. As I traveled through the interiors of the land, Through the forests and plains and fiery sand. The sun that rose from the east looked beautiful red, But the plight of women was not as said. Though Sania & Aishwarya have won acclaim, We still don't treat the girls and boys as same. Why then should there be female foeticide With the parents wanting to see a boy on their side. In the name of religion and society our minds are stuck Ethics, norms, beliefs, we have gone into the muck. Mother, sister, wife, daughter are a part of our life Love, compassion, sacrifice, they have been with us through strife. Women, rise, we are with you. There is light at the end and a morning of dew. We will all stand and salute the girl child For the hand that rocks the cradle, rules the w

فریدون (یادداشت های روزانه)

ادامه یادداشت قبلی There is light at the end and a morning of dew. We will all stand and salute the girl child For the hand that rocks the cradle, rules the world. by Dr.Jawahar Surisetti http://www.indiaparenting.com/occassions/data/011.shtml

فمینیست (1)

نزد «پرستو» بعضی موارد امکان دارد دیر و زود داشته باشند ولی خوشبختانه هرگز سوخت و سوز ندارند. مانند همین تهنیت گویی به مناسبت روز جهانی زن. درود بر شما [گل] ---------------------------- اما بگذار همیجا به مطلبی اشاره کنم که ذهن مرا بخود مشغول کرده است: بعلت فشار ها و تحمیل های هزاران ساله فرهنگ مرد سالار در جوامعی نظیر جامعه سنتی ما، یک سیستم دفاعی بدوی و عقب مانده در ذهن و روان زنام ما شکل گرفته است که متاسفانه با وجود آگاهی های فراوان زنان امروز،این سیستم دفاعی غیر مدرن هنوز در رفتار و کردار آنان به چشم می خورد. ادامه دارد...

فمینیست (2)

این سییستم دفاعی بدوی که البته به زنان تحمیل شده است برای این در آنان شکل گرفت تا خود و زندگی خصوصی خویش را در مقابل ماشین مرد سالار و پیچیده و گاهی اوقات غیر قابل فهم جامعه حفظ کنند. در این سیستم متاسفانه «دروغ» ، «غیبت»، «حسادت»، «دو رویی»، «چشم و هم چشمی» و خصلت های منفی از این دست ،که مردسالاران آنها را در یک عبارت ناشایست تحت عنوان «اخلاق خاله زنکه» خلاصه کرده اند، از ارکان اصلی هستند. بعقیده من زنان ما به موازات مبارزات خود برای کسب حقوق انسانی خویش می بایست با جدیت با این سیستم دفاعی عقب مانده خود نیز به مبارزه بر خیزند و آنرا از خورد دور سازند. مسائل و مشکلات بسیار زیادی در خانواده ها، در روابط به دوستان و رفت و آمدهای فامیلی ناشی از وجود همین سیستم دفاعی عقب مانده است. با زدودن این ذهنیت واپسگرا، زنان در مبارزات آزادیخواهانه و مساوات طلبانه خویش بیش از پیش موفق خواهند بود. وظیفه ما مردان است که ضمن همراه شدن با زنان برای بر انداختن فرهنگ مردسالار و کسب حقوق مساوی، هرگز با این خصلت های بدوی و شاید بشود گفت قبیله ای زنان (که در طول قر

فمینیست (3)

وظیفه ما مردان است که ضمن همراه شدن با زنان برای بر انداختن فرهنگ مردسالار و کسب حقوق مساوی، هرگز با این خصلت های بدوی و شاید بشود گفت قبیله ای زنان (که در طول قرن ها خودمان باعث بوجود آمدنش بوده ایم) هماهنگ نشده و به آن میدان و امکان خود نمایی ندهیم. تمام. [گل]

سعید

دفاع مردان از تساوی حقوق زنان و مردان: http://www.peykeiran.com/userfiles/image/1_Caricator/Caricator_5/C_caricator_33_2.jpg