پژواک مرگ

 اولاند، سپتامبر ١٩٧٢

دیوار از سنگ های بزرگ مدور بنا شده بود و   قارچ های سفید مایل به خاکستری پوشانده بود. قد پسرک به اندازه ارتفاع دیوار بود . او قتی با دمپایی اش روی پنچه پا بلند می شد می توانست آنسوی دیوار را ببیند.  آن طرف دیوار همه چیز مبهم و تار بود. پسرک میتوانست به آخر دنیا رسیده باشد، اما او میدانست درست بر عکس دنیا در آنطرف دیوار آعاز می شود. دنیایی بزرگ وگسترده، دنیایی خارج از باغ پدر بزرگ و مادر بزرگ اش.   فکر سیاحت در آن دنیا در تمام مدت تابستان پسرک را وسوسه کرده بود.

 دو بار تلاش کرد  که از دیوار بالا برود. هر دو بار دستش از روی سنگهای زبر سر خورد و با پشت روی علف های مرطوب افتاد. پسرک دست بردار نبود و بار سوم موفق شد. نفس عمیقی کشید و خودش را بالا کشید و محکم سنگ های سرد را چسبید و موفق شد خودش را بروی دیوار برساند. این برایش موفقیتی بود. او تقریبن شش سال داشت و برای اولین بار دردر مسیر خود  در زندگی،   بر فراز  یک دیوار بود. کمی آنجا مانند پادشاهی که بر تخت شاهی  نشسته باشد نشست.

جهان در آنسوی دیگر بزرگ  و بدون مرز بود، اما خاکستری و محو. در آن بعد از ظهر که مه روی آن جزیره پایین آمده بود مانع دید  پسرک از آنچه که در باغ قرار داشت  می شد. اما او می توانست  علف های قهوه ای مایل به زرد چمنزار کوچک را در پای دیوار ببیند. بوته های خود رو در هم پیچیده  و سنگ هایی که  سر از زمین بیرون آورده بودند و خزه روی آنها را پوشانده بود  او کمی جلوتر  تر می توانست ببیند. زمین در باغ پشت سرش فقط مسطح بود، اما  در فرا روی او در آن طرف باغ  همه چیز تحیر انگیز و اغوا کننده بود.

ادامه مطلب

/ 20 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعید

امشب بعلت نوشیدن دو سه استکان چائی داغ قند پهلو هوش و حواسم درست کار نمی کند. بنابراین باز هم باید بگویم: هم اکنون متوجه شدم که تاریخ بالای ترجمه تصحیح شده است. دست شما درد نکند.[گل]

سعید

در باره اینکه «اولاند» درست است یا «اولند» زیاد سخت گیری نمی کنم. [لبخند][گل][لبخند]

فریدون (یادداشت های روزانه)

وای از این افسرده‌گان فریاد اهل درد کو ؟ ناله مستانه دل‌های غم پرورد کو ؟ ماه مهر آیین که میزد باده با رندان کجاست باد مشکین دم که بوی عشق می‌آورد کو ؟ در بیابان جنون سرگشته‌ام چون گرد باد همرهی باید مرا مجنون صحرا گرد کو ؟ بعد مرگم مِی‌کشان گویند درمیخانه‌ها آن سیه مستی که خم‌ها را تهی می‌کرد کو ؟ پیش امواج حوادث پایداری سهل نیست مرد باید تا نیندیشد ز طوفان مرد کو ؟ دردمندان را دلی چون شمع می‌باید رهی گرنه ‌ای بی‌درد اشک گرم و آه سرد کو ؟ رهی معیری

فریدون (یادداشت های روزانه)

وحشي‌ بافقي‌ دوستان‌ شرح‌ پريشاني‌ من‌ گوش‌ كنيد داستان‌ غم‌ پنهاني‌ من‌ گوش‌ كنيد قصه‌ بي‌ سرو ساماني‌ من‌ گوش‌ كنيد گفتگوي‌ من‌ و حيراني‌ من‌ گوش‌ كنيد شرح‌ اين‌ قصه‌ جانسوز نهفتن‌ تاكي‌ سوختم‌، سوختم‌ اين‌ راز نگفتن‌ تاكي ‌ روزگاري‌ من‌ و دل‌ ساكن‌ كوئي‌ بوديم‌ ساكن‌ كوي‌ بت‌ عربده‌جوئي‌ بوديم‌ دين‌ و دل‌ باخته‌ ديوانه‌ روئي‌ بوديم‌ بسته‌ سلسله‌ سلسله‌ موئي‌ بوديم‌ كس‌ در آن‌ سلسله‌ غير از من‌ و دل‌ بند نبود يك‌ گرفتار از اين‌ جمله‌ كه‌ هستند نبود نرگس‌ غمزه‌زنش‌ اين‌ همه‌ بيمار نداشت‌ سنبل‌ پرشكنش‌ هيچ‌ گرفتار نداشت‌ اين‌ همه‌ مشتري‌ و گرمي‌ بازار نداشت‌ يوسفي‌ بود ولي‌ هيچ‌ خريدار نداشت‌ اول‌ آن‌ كس‌ كه‌ خريدار شدش‌ من‌ بودم‌ باعث‌ گرمي‌ بازار شدش‌ من‌ بودم‌ ... گرچه‌ از خاطر وحشي‌ هوس‌ روي‌ تو رفت‌ وز دلش‌ آرزوي‌ قامت‌ دلجوي‌ تو رفت‌ شد دل‌ آزرده‌ و آزرده‌ دل‌ از كوي‌ تو رفت‌ با دل‌ پرگله‌ از ناخوشي‌ روي‌ تو رفت‌ حاش‌ ا... كه‌ وفاي‌ تو فراموش‌ كند سخن‌ مصلحت‌ آميز كسان‌ گوش‌ كند

فریدون (یادداشت های روزانه)

. . زیباترین قصه دنیا قسمت اول اتومبیل مردی كه به تنهایی سفر می كرد در نزدیكی صومعه ای خراب شد. مرد به سمت صومعه حركت كرد و به رئیس صومعه گفت : «ماشین من خراب شده. آیا می توانم شب را اینجا بمانم؟ رئیس صومعه بلافاصله او را به صومعه دعوت كرد. شب به او شام دادند و حتی ماشین او را تعمیر كردند. شب هنگام وقتی مرد می خواست بخوابد صدای عجیبی شنید. صدای كه تا قبل از آن هرگز نشنیده بود . صبح فردا از راهبان صومعه پرسید كه صدای دیشب چه بوده اما آنها به وی گفتند :« ما نمی توانیم این را به تو بگوییم . چون تو یك راهب نیستی مرد با نا امیدی از آنها تشكر كرد و آنجا را ترك كرد. چند سال بعد ماشین همان مرد بازهم در مقابل همان صومعه خراب شد . راهبان صومعه بازهم وی را به صومعه دعوت كردند ، از وی پذیرایی كردند و ماشینش را تعمیر كردند. آن شب بازهم او آن صدای مبهوت كننده عجیب را كه چند سال قبل شنیده بود ، شنید. صبح فردا پرسید كه آن صدا چیست اما راهبان بازهم گفتند: :« ما نمی توانیم این را به تو بگوییم . چون تو یك راهب نیستی!! این بار مرد گفت «بسیار خوب ، بسیار خوب ، من حاضرم حتی زندگی ام را برای

فریدون (یادداشت های روزانه)

. . . زیباترین قضه دنیا قسمت دوم اگر تنها راهی كه من می توانم پاسخ این سوال را بدانم این است كه راهب باشم ، من حاضرم . بگوئید چگونه می توانم راهب بشوم؟ راهبان پاسخ دادند « تو باید به تمام نقاط كره زمین سفر كنی و به ما بگویی چه تعدادی برگ گیاه روی زمین وجود دارد و همینطور باید تعداد دقیق سنگ های روی زمین را به ما بگویی. وقتی توانستی پاسخ این دو سوال را بدهی تو یك راهب خواهی شد.» مرد تصمیمش را گرفته بود. او رفت و 45 سال بعد برگشت و در صومعه را زد. مرد گفت :‌« من به تمام نقاط كرده زمین سفر كردم و عمر خودم را وقف كاری كه از من خواسته بودید كردم . تعداد برگ های گیاه دنیا 371,145,236, 284,232 عدد است. و 999,1231,281,21929,382 سنگ روی زمین وجود دارد راهبان پاسخ دادند :« تبریك می گوییم . پاسخ های تو كاملا صحیح است . اكنون تو یك راهب هستی . ما اكنون می توانیم منبع آن صدا را به تو نشان بدهیم رئیس راهب های صومعه مرد را به سمت یك در چوبی راهنمایی كرد و به مرد گفت : «صدا از پشت آن در بود مرد دستگیره در را چرخاند ولی در قفل بود . مرد گفت :« ممكن است كلید این در را به م

فریدون (یادداشت های روزانه)

. . زیباترین قصه دنیا قسمت آخر مرد دستگیره در را چرخاند ولی در قفل بود . مرد گفت :« ممكن است كلید این در را به من بدهید؟ راهب ها كلید را به او دادند و او در را باز كرد. پشت در چوبی یك در سنگی بود . مرد درخواست كرد تا كلید در سنگی را هم به او بدهند. راهب ها كلید را به او دادند و او در سنگی را هم باز كرد. پشت در سنگی هم دری از یاقوت سرخ قرار داشت.. او بازهم درخواست كلید كرد پشت آن در نیز در دیگری از جنس یاقوت كبود قرار داشت. و همینطور پشت هر دری در دیگر از جنس زمرد سبز ، نقره ، یاقوت زرد و لعل بنفش قرار داشت. در نهایت رئیس راهب ها گفت:« این كلید آخرین در است » . مرد كه از در های بی پایان خلاص شده بود قدری تسلی یافت. او قفل در را باز كرد. دستگیره را چرخاند و در را باز كرد . وقتی پشت در را دید و متوجه شد كه منبع صدا چه بوده است متحیر شد. چیزی كه او دید واقعا شگفت انگیز و باور نكردنی بود. . . «نویسنده داستان نمیدانم کیست» . .

سعید

(1) «زیبا ترین قصه دنیا» به خوبی نشان میدهد که اگر کنجکاوی طبیعی خواننده به شیوه ای هوشیارانه برانگیخته گردد و در ذهنیت وی حس تعلیق (ساسپنس) بوجود آورده شود، حتی ساده ترین قصه ها و داستان ها را تا به آخر خوانده خواهند شد. البته شرظش اینست که نویسنده بتواند این کنجکاوی و حالت تعلیق را هنرمندانه تا به آخر داستان نزد خواننده خود حفظ کند. ------------------------------------------------------- (2) «زیبا ترین قصه دنیا» خواننده کنجکاو خود را برای پی بردن به منبع یک صدا تا به آخر همراه خود می برد ولیکن در نهایت ماهیت آن منبع را بر او پوشیده میدارد. و این می تواند دو هدف داشته باشد: الف - شوخی با خواننده در چنین حالتی امکان دارد وقتی خواننده که کنجکاوی اش ارضاء نشده است بعد از پایان قصه بپرسد «خب، بالاخره منبع صدا چه بود؟» با جوابی طنز گونه و غیر منتظره مواجه گردد. ب - هدف دوم می تواند این باشد که با تحریک ذهنیت خیال پرداز خواننده، او را برای یافتن پاسخ های احتمالی شخصا درگیر ماجرا و جزئیات آن کند. نظر شخصی من اینست که در اینجا احتمالا هدف اول بیشتر مورد نظر بوده است.[گل

سعید (تصحیح کامنت قبل)

(1) «زیبا ترین قصه دنیا» به خوبی نشان میدهد که اگر کنجکاوی طبیعی خواننده به شیوه ای هوشیارانه برانگیخته گردد و در ذهنیت وی حس تعلیق (ساسپنس) بوجود آورده شود، حتی ساده ترین قصه ها و داستان ها تا به آخر خوانده خواهند شد. البته شرظش اینست که نویسنده بتواند این کنجکاوی و حالت تعلیق را هنرمندانه تا به آخر داستان نزد خواننده خود حفظ کند. ------------------------------------------------------- (2) «زیبا ترین قصه دنیا» خواننده کنجکاو خود را برای پی بردن به منبع یک صدا تا به آخر همراه خود می برد ولیکن در نهایت ماهیت آن منبع را بر او پوشیده میدارد. و این می تواند دو هدف داشته باشد: الف - شوخی با خواننده در چنین حالتی امکان دارد وقتی خواننده که کنجکاوی اش ارضاء نشده است بعد از پایان قصه بپرسد «خب، بالاخره منبع صدا چه بود؟» با جوابی طنز گونه و غیر منتظره مواجه گردد. ب - هدف دوم می تواند این باشد که با تحریک ذهنیت خیال پرداز خواننده، او را برای یافتن پاسخ های احتمالی شخصا درگیر ماجرا و جزئیات آن کند. نظر شخصی من اینست که در اینجا احتمالا هدف اول بیشتر مورد نظر بوده است.[گل]