در دوران ما چه می گذرد

امروز رفته بودم بانک که ببینم شرکت اینتر نت چقدر بابت آبونمان خود از حساب مخلص کش رفته. امروزه انگلستان شده جزیره گنج برای شرکت ها و تراست ها ی بزرگ. تلفن که می زنی به جای پاسخ به ارباب رجوع ماشین پاسخگو برایت آهنگ پخش می کند و کسی نیست که به مشکلاتی که برایت پیش آمده رسیدگی کند.

 در حالیکه در بانک منتظر نوبت ام نشسته بودم در تابلو اعلانات دیدم تبلیغ شده بود که کرم ،ملخ و مورچه بهترین منابع پروتئینی هستند. شب قبل در برنامه تلویزیونی بی بی سی آشپز ماهر و معروفی را نشان می داد که از ملخ ها، کرم ها و مورچه ها غذا های لذیذی درست کرده بود و در حالیکه گوینده برنامه آنها را مزه مزه می کرد دستیار اشپز تاکید داشت که این منابع پروتیئنی از هر نظر ارجعیت بر گوشت گاو و گوسقند دارند چون فاقد چربی و کلسترول اند

 در حالیکه شرکت های نفتی، تراست ها، فروشگاه های زنجیره ای میلیارد ها ثروت به جیب می زنند و صاحبان آنها در بهترین هتل ها و اماکن بهشت مانند مشغول عیش و نوش اند، و بهترین غذاها برایشان سرو می شود مردم را به خوردن مور و ملخ تشویق می کنند و مدام صورت حساب های سنگین برق و گاز و تلفن و غیره از در و دیوار برایت سرازیر می می کنند و کسی هم نیست که به این آقایان بگوید اگر مور و ملخ خوب است خودتان بخورید ما را که به  یک لقمه نان و بو قلمون و کباب بره   دل خوش کرده ایم راحت بگذارید

/ 3 نظر / 3 بازدید
محسن

چندی پیش اینجا هم زمزمه هایی بلند شده بود. در مورد قورباغه بود. نوشته بود گوشتش هیچ فرقی با ماهی ندارد. و این که چرا در طول تاریخ، بشر تازه به این نتیجه رسیده است را نمی دانم. بهرحال: از آن جا که در خانواده ی ما، ماهی خیلی کم سرو می شود، می ترسم بمیرم و قورباغه نچشیده باشم.

شهبارا

هزاران درود فریدون عزیز . این مزخرفاتی که تبلیغ می شود به ایران ما هم سرایت کرده . و ما شده ایم مصداق آش نخورده و دهن سوخته . از مزایای جهان مدرن و آزاد که بی بهره ایم اما بنجل ها و مزخرفت و تره هات اش نصیب ما هم می شود .

فریدون

امشب از پیش من شیفته دل دور مرو نور چشم منی ، ای چشم مرا نور ، مرو دیگری از نظرم گر برود باکی نیست تو، که معشوقی و محبوبی و منظور، مرو خانه‌ی ما چو بهشتست به رخسار تو حور زین بهشت، ار بتوانی، مرو، ای حور، مرو امشب از نرگس مخمور تو من مست شوم مست مگذار مرا امشب و مخمور مرو عاشق روی توام، خسته‌ی هجرم چه کنی؟ نفسی از بر این عاشق مهجور مرو دل رنجور مرا نیست به غیر از تو دوا ای دوای دل ما، ار سر رنجور مرو اوحدی چون ز وفا خاک سر کوی تو شد سرکشی کم کن و از کوی وفا دور مرو