سلام ... ما شعریم

سلام
ما شعریم
پیکر  ِ درهم  ریخته ی یک غزل
ساغر  ِ در هم شکسته ی شرابی هوشیار
لبریز  ِ مستی ِ مستانه ی شبگردِ یک پندار

سلام
ما خاطره ایم ، یادیم
تیپا خورده ی توهم  ِ بادیم
گریخته ز چار دیوار سکوت
رها ، رها ، فریادیم

سلام
ما اشکیم، ابریم، بارانیم
تشته ی همصحبتی ِ یارانیم
ما ستاره ایم، آسمانیم
جسمیم ، خروش ِ  جانیم
دریائیم، موجیم، توفانیم
تنش ایم، چالشی پر توانیم
طنین فریادِ پیر و جوانیم
فریدون

 
/ 2 نظر / 6 بازدید
نیره

درود بر شعر و غزل.. امید که پر ترانه باشید...

مریم

[گل]