هشتم مارس روز جهانی زن خجسته باد

 

International women day

قلب زنان سرشار از نور  محبت و صلح و آرامش است. با اتحاد و همبستگی خود این سر چشمه نور  را همیشه روشن نگهداریم.

 زنان بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. هیج جامعه ای نمی تواند بدون حضور فعال زنان به عدالت و رفاه اجنماعی و شکوفایی اقتصادی برسد.

 آگاهی زنان آگاهی جامعه است. هشتم مارس روز پیوند و میثاق زنان جهان٬  علیه  ظلم و ستم و نابرابری ها و بی عدالتی های جوامع بشریست

گاهنگار پرستو هشتم مارس جهانی زنان  را به همه دوستان عزیز و همه ی  آزادی خواهان جهان از صمیم قلب تبریک  می گوید.

53.gif

 

/ 1 نظر / 5 بازدید