دراز بی نور

من از ورود به این سیاره ای که نامش زمین است، وحشت داشتم . حتی تصورش هم برایم دحشتناک بود . نمیدانم چطوری، سر از این خط عابر پیاده در آوردم. برای کسی که رنگ ها را تشخیص نمی دهد چگونه می تواند تغیر رنگ چراغ  راهنمای عابر پیاده را تشخیص بدهد و بداند کی از خط عبور کند.

عبور از آن خط عابر پیاده، و رسیدن به پیاده رو آن طرفِ  خیابان،  برای من کاری غیر ممکن و هراس آور بود. در این دنیای غول تکنولوژی، برایم اطمینانی نیست که چگونه می توانم  از خیابانی به سلامت گذر کنم. نمیدانم آیا جان من برای هیچ کسی ارزشی دارد که پشت خط عبور عابر پیاده  برای من بایستد. آنهم در دنیایی که من  دیده ام ، بچه هایی، قوطی های نوشابه را به دم سگی با نخ بسته بودند و سگ در حالیکه وحشت زده تلاش داشت دم خود را از قوطی ها و صدای تق و تق آنها خلاص کند، بچه ها او را سنگسار  می کردند و دنبالش می دویدند و می خندیدند.

در دنیایی که عده ای تیره روز،  تشتک های شیشه کوکا کولا را به پای گربه ای جسبانده بودند و دنبالش می کردند و گربه وحشت زده  هر بار که میخواست از دیوار بالا برود و خود را از شر آنها خلاص کند، پایش سر می خورد،  و این تیره روزان از دیدن این صحنه غرق در لذت می شدند

در دنیایی که جوانکی، قورباغه ای را زنده زنده، به روی تخته ای میخکوب کرده بود و  در  حالیکه قورباغه از وحشت و درد، قلبش بشدت می زد، او یک سیم لامپ چراخ قوه را، به پا ی قورباغه بسته و سیم دیگر را در شکم او فرو می برد، تا به این وسیله با جریان برق بدن قورباغه لامپ را روشن کند.  جوانک شاید در کتاب فیزیک و یا علوم طبیعی خوانده بود که بعضی قورباغه ها برای دفاع از خود از جریان الکتریسته بدن خود استفاده می کنند.

 در دنیایی این چنین بی رحم و سادیستی، چه کسی دلواپس من برای عبور از عابر پیاده و رسیدن به آن سوی خیابان خواهد بود. از کجا معلوم که، هنگام عبور، به راننده ای جنون آنی دست ندهد و برای خنده، مرا زیر چرخ ها ی اتو مبیل اش له نکند

در یک لحظه،دیدم، اتو مبیل ها در دوطرف خط عابر پیاده، ایستاده بودند. مطمئنن نه برای خاطر من، بلکه  به خاطر تغیر رنگ چراغ راهنما که برایم مشخص نبود چه رنگی بود.

در حالیکه اتومبیل ها در دو طرف خط عبور عابر پیاده برای تغیر رنگ چراغ راهنما توقف کرده بودند از فرصت استفاده کردم و حرکت کردم. وقتی به آنطرف خط  رسیدم و داشتم سعی می کردم  که خود را به پیاده رو برسانم ، پسر بچه ای مثل این که عجوبه ای را دیده باشد از جا پرید و دوید پاره آجری را برداشت به طرف من پرتاب کرد و جیغ کشید : مار ... مار...

چیزی نمانده بود که زیر پاره آجر له شوم. خوشبختانه کنار پیاده رو سوراخی بود که به سرعت به داخل آن خزیدم و از نظر ها پنهان شدم. می اندیشیدم که فاصله ی بین مرگ و زندگی به اندازه ی برشی از یک تار مو است. اما در این دنیای نابکار، از این جا، تا مهربانی، یک سال نوری فاصله است.

 اصل داستان را می توانید در« اینجا» بخوانید

فریدون

/ 10 نظر / 5 بازدید
طرفه

جزو آدم ها بودن مو بر اندام آدمی راست می کند ... زیبا بود

فریدون

ذوقِ سفر، گویی، در من مرده است چه کسی، مرا از یاد برده است به زمان می اندیشم که لاشه ی عمر را خورده است چه بودیم و چه شدیم وچه آوردیم ز طولِ عمر، چه باقی مانده است؟ وندرین آمد و رفت، راز هستی چیست که روز گار را به دست سرنوشت سپرده است فریدون

مهسا وحدت

بهار آمد، گل و نسرین نیاورد نسیمی بوی فروردین نیاورد پرستو آمد و از گل خبر نیست چرا گل با پرستو همسفر نیست چه افتاد این گلستان ها چه افتاده ای دل که آیین بهاران رفتش از یاد چرا خون می چکد از شاخه گل چه پیش آمد؟کجا شد، بانگ بلبل؟ ...

شهرام عدیلی پور

سلام فریدون عزیز . باز خوش آمدی به خانه ام . رواق منظر چشم من آشیانه ی توست / کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست . به واقع خانه نور باران شد از حضور گرامی ات . خیلی خوشحال شدم . و ممنون که فراموشم نکرده ای . دوست خوب آن است که انسان را فراموش نکند . این روزها حال ام زیاد خوب نیست و غم در خانه ی دل تاخت و تاز می کند و در این برهوت دوستی و انسانیت حضور گرم و گرامی عزیزی چون شما غنیمت است . ای کاش می شد از نزدیک ببینم ات فریدون گرامی . ای کاش . خیلی دل ام می خواهد از نزدیک ببینم ات و حضور و نفس ات را حس کنم .

گلادیاتور

مبهوت کننده است! راوی داستان با زیرکی و تیزبینی، قاطعانه و بلافاصله و به محض ورود به کره زمین بزرگ ترین مشکل و مساله اصلی بشریت را تشخیص داده است: - خط کشی خیابان ها برای عابرین پیاده و چراغ های راهنمایی! - [گل]

خیام

Look not above, there is no answer there; Pray not, for no one listens to your prayer; Near is as near to God as any Far, And Here is just the same deceit as There. And do you think that unto such as you; A maggot-minded, starved, fanatic crew: God gave the secret, and denied it me?-- Well, well, what matters it! Believe that, too. "Did God set grapes a-growing, do you think, And at the same time make it sin to drink? Give thanks to Him who foreordained it thus-- Surely He loves to hear the glasses clink!"

هنگر لین

حق با گلادیاتور است. نویسنده در فضا سازی داستان و شخصیت پردازی ناتوان بوده است من اگر این داستان را می نوشتم ، از سرگذشت گربه ، سگ و قورباعه هرکدام داستا ن چداگانه ای می نوشتم. بیان سر انگشتی این سه قصه نتوانسته است فضای لازم را برای شخصیت اول داستان (مار) نقاشی کند و داستا ن بصورت یک گزارش رسمی شروع می شود و بصورت یک اندرزنامه پایا ن می یابد و همانطور گلادیاتور عزیز بیان کرده است به حقیقت مانندی داستان هم توجهی نشده است. [گل]

فریدون

صمن تشکر از پیام گلادیاتور گرامی ، راستش نمیدانم چگونه موضوع حقیقت مانندی ، فضا سازی و شخصیت پردازی را در این داستان پیاده کنم. سه چهار هفته ی دیگر که مشغله ام کمتر شود سعی می کنم این داستان را از نو بنویسم و تغیراتی در آن بدهم.

سعید

فریدون عزیز به جای اینکه وقتت را بگذاری این داستان را از نو بنویسی، بهتر است آنرا بهمین حال و روز رها کنی و یک داستان جدید بنویسی. «مار»ه هم که رفت توی یک سوراخ و ناپدید شد. شتر دیدی ندیدی. ولش کن بیچاره را ! [لبخند][گل]