یاد تو

دلی دارم پاییزی، خزان زده از یاد تو

چه راز و نیازی ست در نگاه شیاد تو

گرگ هوس در پی کامیابی ست

شب خالی، دل در فغان، کو امداد تو؟

**********

نازنین

 ای غافل از دل من ، بی تو چون کنم پرواز

های، ای سرمست و  نازنین تر از ناز

من کی ام بی تو؟ در کنار تو، من آینده ی تو

تو عشقی، تو غزلی،  و من سراینده ی تو

***********

آهوی خیال

من گیسوی پریشان خاطره ها

سر انگشت نازنین یاد

من سرا پا همه فریاد

مکتوب کن مرا با عشق

بخوان مرا با شیدایی

فریدون

/ 3 نظر / 2 بازدید
راز خلقت

دارم سوال ای خدا ای آشنابافکرما ای قادرقدرت نما قسمت چه کردی این سرنوشت ماخاکیان را چون می نوشتی این سرنوشت ماخاکیان را ای داورعرش آفرین صورتگر فرش زمین ای مالک ملک یقین بایدبه بال اندیشه پویم هفت آسمانت را یک یک ببینم هم ثابتو هم سیارگانت را بایدسیاحتهاکنم درزهره ودرمشتری شایدکه خورشیدافکند آنجافروغ دیگری تامگردرآسمان دردل آن اختران زانچه می جویدبشر ذره ای پایم نشان شایدآنجازندگی دورازاین غوغابود معنی صلحوصفا بلکه درآنجابود جویای رازخلقتم هان ای خدای مهربان باشهپراندیشه ها برقله عرشم رسان دارم سوالی ای خدا ای آشنابافکرما وی قادقدرت نما چون می نوشتی این سرنوشت ماخاکیان را قسمت چه کردی ازملک هستی افلاکیان را

گل سنگم

گل سنگم گل سنگم چي بگم از دل تنگم مثه آفتاب اگه برمن نتابي سردمو بي رنگم گل سنگم گل سنگم چي بگم از دل تنگم مثه آفتاب اگه برمن نتابي سردمو بي رنگم همه آهم همه دردم مثه طوفان پره گردم همه آهم همه دردم مثه طوفان پره گردم باد مستم ميپيچم دوره تو ميگردم گل سنگم گل سنگم چي بگم از دل تنگم مثه آفتاب اگه برمن نتابي سردمو بي رنگم گل سنگم گل سنگم چي بگم از دل تنگم مثه آفتاب اگه برمن نتابي سردمو بي رنگم مثه بارون اگه برمن نباري خبر از حال من نداري بي تو پر پر ميشم دو روزه دله سنگت برام ميسوزه گل سنگم گل سنگم چي بگم از دل تنگم گل سنگم گل سنگم چي بگم از دل تنگم مثه آفتاب اگه بر من نتابي سردمو بي رنگم مثه بارون اگه برمن نباري خبر از حال من نداري بي تو پر پر ميشم دو روزه دله سنگت برام ميسوزه گل سنگم گل سنگم چي بگم از دل تنگم گل سنگم گل سنگم چي بگم از دل تنگم مثه آفتاب اگه بر من نتابي سردمو بي رنگم

فریدون

http://megashare.info/watch-ratatouille-online-TWpReg