افکار مرد سالارانه زیر پوشش علمی

دوستی می نویسد: علت اینکه در طول تاریخ، تعداد فیلسوفان زن بسیار، بسیار کمتر از فیلسوفان مرد  است، این است که  جنس زن در آفرینش (و یا در سیر تکامل - مطابق نظریه داروین) دارای خصوصیات فیزیکی و پسیکولوژی متفاوت از جنس مرد گشته است.

 این دوست گرامی برای زدودن هرنوع سوء تفاهمی اضافه می کند:  من به «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و بخصوص ماده 2 این اعلامیه به شرح زیر اعتقاد دارم:

«هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی ، به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دین ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر ، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر وضعیت دیگر ، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. »

در ماده فوق تاکید من در اینجا روی واژه «جنس» است .

این دوست  در تایید گفتار خود،  به  مقاله ای اشاره می کند  که در  بلاگی به نام « روانشناسی امروز » درج شده است

نویسنده این بلاگ« ساتوشی کانازاوا » می نویسد: معز زن کوچک تر از مغز مرد است و هم چنین در طول تکامل به علت تقسیم کار و نوع وظایف، زن ها دارای شیوه و سیستم فکری متفاوتی از مرد ها شده اند.

  پاسخ به این دوست

به  نظر من،  دنیای مرد سالاری شرایط و ضابطه ها را طوری وانمود کرده است که حتی پژوهشگران آن به  نتیجه ای برسند که این دوست گرامی رسیده است . به نظر من تفاوت توانایی های مرد و زن ربطی به تکامل و تفاوت های جسمی یا کوچک و بزرگ بودن مغز ندارد. در تایید گفتار من در روزنامه گاردین مقاله ای زیر عنوان « تفاوت توانایی ها ی مرد و زن در رابطه با روابط اجتماعی شان است نه در ژن هایشان»

 در ادامه این مقاله ی گاردین  می خوانیم که: هوش و استعداد ما ربطی به  جنسیت و یا ژن ها ی ما ندارد و کسانی که چنین ادعا هایی را دارند صرفن تحت تاثیر  افکار کلیشه ای  از  رده خارج شده  قدیمی با روکش  اعتبار علمی اند. تفاوت ها در طول زندگی و روابط اجتماعی شکل می گیرد.

 من برای بی اعتبار نشان دادن  ادعای این دوست گرامی سئوال زیر را مطرح می کنم . در میان سیاه پوستان چند نفر فیلسوف سراغ دارید. لابد جواب خواهید داد که سیاه پوستان به خاطر نژاد شان و رنگ پوست شان نتوانسته اند فیلسوف شوند.

 دوست عزیز  درست است که ما  به برابری حقوق بشر باور داریم اما این کافی نیست. ما باید همچنین  از تفکر های  تبعیض گرایانه،  زیر پوشش های علمی کهن سر باز زنیم و چشم ها را بشوییم و طور دیگری نگاه کنیم که باتفکر و  فلسفه جهان  امروزی   همخوانی داشته باشد. تفکر و اندیشه  های پیشرو (آوانگارد) است که می تواند  دیوار کهن مرد سالاری ،تبعیض ها، اندیشه های از پیش رقم زده شده ( استریو تایپ) و کلیشه ها را فرو ریزد و دنیایی نو بسازد.

فریدون

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
فریدون

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی ولی چگونه مگس از پی شکر نرود سواد دیده غمدیده‌ام به اشک مشوی که نقش خال توام هرگز از نظر نرود ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار چرا که بی سر زلف توام به سر نرود دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نرود من گدا هوس سروقامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری وفای عهد من از خاطرت به درنرود سیاه نامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید چو باشه در پی هر صید مختصر نرود بیار باده و اول به دست حافظ ده به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود http://hafez.mastaneh.ir/

فریدون ( انتخاب شعر مهرزاد)

دل مست و دیده مست و تن بی‌قرار مست جانی زبون چه چاره کند با سه چار مست ؟ تلخست کام ما ز ستیز تو، ای فلک ما را شبی بر آن لب شیرین گمار، مست یک شب صبح کرده بنالم بر آسمان با سوز دل ز دست تو، ای روزگار، مست ای باد صبح، راز دل لاله عرضه دار روزی که باشد آن بت سوسن عذار مست از درد هجر و رنج خمارش خبر دهم گر در شوم شبی به شبستان یار مست سر در سرش کنم به وفا، گر به خلوتی در چنگم اوفتد سر زلف نگار، مست لب برنگیرم از لب یار کناره گیر گر گیرمش به کام دل اندر کنار، مست یکسو نهم رعونت و در پایش اوفتم روزی اگر ببینمش اندر کنار، مست می‌خانه هست، از آن چه تفاوت که زاهدان ما را به خانقاه ندادند بار مست؟ ما را تو پنج بار به مسجد کجا بری؟ اکنون که می‌شویم به روزی سه بار مست از ما مدار چشم سلامت، که در جهان جز بهر کار عشق نیاید به کار مست ای اوحدی، گرت هوس جنگ و فتنه نیست ما رای به کوی لاله‌رخان در می‌آرمست اوحدی مراغه ای

محسن

این را در وبلاق وزین خانم پروانه هم نوشتم. ینی گذاشتم. منظورم این لینک است. در سپاس از آنچه که از اوحدی مراغه ای برای من نوشتی. http://after23.blogsky.com/1390/08/18/post-370/

محسن

من باور دارم به چیزی که در اینجا نوشتید. جمله ای می نویسم که بتوانیم روی آن به توافق برسیم. ینی می رسیم. اگر کلیه ی شرایطی -تاکید می کنم، کلیه ی شرایطی- که برای زنان و مردان، از هر قوم و قبیله و ملت و کشوری در دنیا فراهم می شود یکی باشد، همان گونه که تا حد بسیار درستی تعداد زنان و مردان در دنیا 50، 50 است، با همین نسبت می توانیم آمار داشته باشیم از زنان و مردان از هر جنس و رنگ و نژاد، در هر زمینه ای. ینی: تعداد زنان فیلسوف، مخترع، مکتشف، هنرمند، سیاه، سفید، زرد، ایرانی، اروپایی، آفریقایی، با تعداد مردان از همین دسته برابرند و به نسبت تعداد زنان سیاه و سفید، به نسبت کل جمعیت جهان و نیز مردان و .................. همه و همه، 50، 50 است. و چون این قضیه حالا حالا حالا ها احتمال وقوعش بسیار کم است، و شک دارم به عمر من اثباتش قد بدهد، تا آنروز هیچ دلیلی نمی توانم ارائه کنم. از نظر کسی اشکالی که ندارد، دارد؟

فریدون

مرا چون قطره ‌ی اشکی ز چشم انداختی رفتی تو هم ای نازنین قدر مرا نشناختی رفتی به چندین آرزو چون سایه در پای تو افتادم ولی دامن فشاندی قد به ناز افراختی رفتی مرا عشق تو فارغ کرده بود از دیگران اما تو سنگین ‌دل ز من با دیگران پرداختی رفتی تمنای نگاهی داشت دل از چشم مست تو تغافل کردی و کار دلم را ساختی رفتی ندادی آشنایی چون گذشتی از کنار من تو ای بیگانه‌ خو گویی مرا نشناختی رفتی ز چشمم رفت بی ‌او روشنایی وز پی‌اش ای اشک تو هم زین خانه ‌ی تاریک بیرون تاختی رفتی اگر آرام ننشینی به خاکت افگنم ای دل همان گیرم که در پایی سر و جان باختی رفتی محمد قهرمان http://www.youtube.com/watch?v=ZnonYGNuKlM

فریدون

سندروس حيلت رها کن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو هم خويش را بيگانه کن هم خانه را ويرانه کن وآنگه بيا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو رو سينه را چون سينه ها هفت آب شو از کينه ها وآنگه شراب عشق را پيمانه شو پيمانه شو بايد که جمله جان شوی تا لايق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده آن گوش و عارض بايدت دردانه شو دردانه شو چون جان تو شد در هوا ز افسانه شيرين ما فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو تو ليله القبری برو تا ليله القدری شوی چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو انديشه ات جايی رود وآنگه تو را آن جا کشد ز انديشه بگذر چون قضا پيشانه شو پيشانه شو قفلی بود ميل و هوا بنهاده بر دل های ما مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو گويد سليمان مر تو را بشنو لسان الطير را دامی و مرغ از تو رمد رو لانه شو رو لانه شو ادمه دارد

فریدون

ادمه سندروس گر چهره بنمايد صنم پر شو از او چون آينه ور زلف بگشايد صنم رو شانه شو رو شانه شو تا کی دوشاخه چون رخی تا کی چو بيذق کم تکی تا کی چو فرزين کژ روی فرزانه شو فرزانه شو شکرانه دادی عشق را از تحفه ها و مال ها هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو يک مدتی ارکان بدی يک مدتی حيوان بدی يک مدتی چون جان شدی جانانه شو جانانه شو ای ناطقه بر بام و در تا کی روی در خانه پر نطق زبان را ترک کن بی چانه شو بی چانه شو مولانا جلال الدين محمد بلخی