افق بی انتهای تنهایی

من انسانی تنهایم، در میان انسان هایی تنها
بازکردن سفره  دل، برای «غریبه های آشنا»
می دانم چندان ساده نیست
برای یافتن یاری همدل، در روزگار شکسته دلان
گویی کسی آماده نیست

بعد از سلام و احوالپرسی
 از سیاست، تاریخ،  فلسفه و یا شعر سخن می گوییم
سخن گفتن از خواهش دل
میدانم چندان ساده نیست
لبخند می زنیم
و زیر سایه لبخند، اشک ها مان را پنهان می کنیم
شب که سایه  غمگین تنهایی، بر بام زندگانی می نشیند
من به امید سحرم ،
 تا شاید دست مهربان روشنایی پگاه،
روزگار بهتری را ورق بزند

فریدون


/ 4 نظر / 7 بازدید
سعید

http://i45.tinypic.com/24147kx.jpg

سعید

وا کردن؟ منظورت حتما «باز کردن» است؟

فریدون

سعید عزیز در لینکی که فرستاده ای جورج مارتین ، نویسنده کتاب نغمه ای از آتش و یخ ، می نویسد« A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.» « کسی که مطالعه می کند، قبل از مرگ هزار زندگی را تجربه می کند. کسی که مطالعه نمی کند فقط یک زندگی را تجربه می کند.» *************** پاسخ : موافقم ، باید مطالعه کرد [گل]

Dave Lab

http://www.youtube.com/watch?v=xNwL8Uj-uTM