تری ایگلتن Terence Francis Eagleton

تری ایگلتن در 1943 در یک خانواده ایرلندی به دنیا آمد. او تحصیلات عالی خود را دانشگاه کمبریج گذراند. ایگلتن یکی از برجسته ترین نطریه پردازان ادبی انگلستان است . او تا کنون کتابهای بسیاری در زمینه نقد ادبی نوشته است.

 از میان آثار متعدد او، شکسپیر و جامعه،  اسطوره های قدرت ( پژوهشی در نظریه خواهران برونته) ، مارکسیسم و نقد ادبی، ایدئولوژی زیبایی شناسی، اسکاروایلد و دیگر نمایشنامه ها ، پژوهنده گان وشورشیان  ایرلند در قرن نوزدهم، در آمدی بر نقد ادبی  و غیره را می توان نام برد .

 او در کتاب نقد ادبی  خود، زیر عنوان « نقد از دید  سیاسی » می نویسد : در این کتاب به جنبه های متفاوت ادبی از دید روانشناختی ، و دیدگاه های دیگر پرداخته ایم ولی هنوز به مهم ترین سئوالی که در فراروی ما قرار دارد را پاسخ نداده ایم. و آن این است که نقد ادبی چه فایده ای دارد؟ آیا در این دنیا هیچ موضوعی مهم تر از نقد ادبی وجود ندارد؟ در دنیایی که بیش از شش هزار جنگ افزار های هسته ای، که قدرتی هزار برابر بیش از بمبی است  که در  هیروشیما انداخته شد. احتمال استفاده از این بمب ها در شرایط کنونی بخرانی  جهان  روز به روز حتمی تر می شود. هزینه این جنگ افزار ها حدود پانصد بیلیون  دلار در سال است

 ناگفته نماند که با 25 بیلیون دلار می توان  فقر و بیماری را از کشور های جهان سوم ریشه کن کرد. در چنین شرایطی  هرکسی  فکر کند که نقد ادبی مهم تر از برخورد جدی به مشکلات فوق است طبیعی ست که بگویند از مرحله پرت است. مگر اینکه سیاست جهانی، به نوعی با نقد ادبی در رابطه مستقیم باشد.

من در  این کتاب نشان داده ام که پیشینه  نقد ادبی مدرن ، بخش مهمی از تاریخ اید ئولوژی سیاسی است.

 مترجم: فریدون

 

/ 0 نظر / 4 بازدید