شبی که با تو بودم

شبی که با تو بودم
در آرامشی بی کرانه غنودم
و در رویای خویش،
عاشقانه ترین سرودم را سرودم

شبی که با تو بودم
آسمان پر ستاره بود
ماه لبخند بر لب داشت
باغ پر ز نجوا های عاشقانه بود
نیلوفر، در پیچ و تاب دانستن بود
باغ در جستچوی یافتن بود

شبی که با تو بودم
شب جدایی ام بود
جدایی، ز عشق خدایی ام بود
عطر بوسه هایت،
سر شار ز رهایی ام بود

شبی که با تو بودم
پرستوی دل،
گل واژه های دلدادگی را،
دانه، دانه بر می چید
و من جامی لبریز، ز عشق بودم
فریدون

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
داریوش تنها

درود این که حافظ را می فهمید خیلی جالب است و کار بزرگ ولی برای دانستن دلیل این نشان کافی است به اینجا بروید http://parandeh233.persianblog.ir/post/4/

سعید

[گل][گل] http://www.backupflow.com/g.htm?alid=888 [گل][گل]

فریدون

سعید عزیز [گل] 24 سال پیش از طریق مترجمی, با خانواری آشنا شدیم که برای معالجه کودک شان که به بیماری سرطان مبتلا بود, به لندن آمده بودند و محبت کرده بودند ما را هم برای شام دعوت کردند. در آن بزم ساده و خودمانی, پدر کودک بعد از شام, کنار بستر کودک ,با دلی پرسوز , این آهنگ " تو ای پری کجایی" را خواند . اگر بگویم این ترانه را قشنگ تر از قوامی خواند اغراق نکرده ام. وقتی می خواند " مه و ستاره درد من می دانند" درد را می با تمامی ژرفای آن حس می کردی. هنوز وقتی آن لحظه بیادم می آید اشک, در چشمانم حلقه می زند. من از آن دوران, بعد از انقلاب, که بیمارانی برای درمان به لندن می آمدند و نیازمند مترجم بودند, خاطرات بسیاری به یاد دارم . اما" تو ای پری کجایی " چیز دیگریست که هیچ گاه نخواهم توانست با این واژه ها واگو کنم. [ناراحت][گریه]

سعید

1 خاطره ای که در پیوند با آن پدر تعریف کرده ای ، دردناک بود.[ناراحت] 2 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/mar/15/health-divide-between-rich-poor#start-of-comments [گل]