ماسک

 

ما ماسک بر جهره نداریم، آنچه می نماییم همانیم
در محفل یاران گر روشنیم، روشن ز روشنی یارانیم
ما سخن به دروغ نگوییم ، گیریم که شویم رسوا
ما ظاهر و باطن همینیم، اینیم و به جز این نتوانیم

فریدون

************************

یاد

چو نویسم ، که بخواند؟ که بگوشد؟
سخن دل که بخواهد؟ که بنوشد؟
ما کجا؟ یار کجا؟ دلبر و دلدار کجا؟
در یاد ما که بجوشد؟ که بکوشد؟
فریدون

/ 4 نظر / 2 بازدید

V For Vendetta movie

http://video.google.com/videoplay?docid=-5343541497332227526

فیلم طلای سرخ

http://video.google.com/videoplay?docid=-5343541497332227526

فریدون

گفتگوی مادر و فرزند به مادر گفتم : تو جام طلایی و من ظرف مسی دوستت دارم ، اما نگو به کسی خندید و گفت : عزیزم: من ظرف مسی ام ، تو جام طلایی نگو از این حرفها ، واه تو چقدر بلایی فریدون