هنوز

هنوز نمیدانم چرا
قافیه هایم را به نگاهت باختم
و به امید وصال،
برج رفیع رویا هایم را ساختم
و اوزان غزل هایم را
زیر چهار نعل سمند خیالت انداختم
بیهوده تلاشی بود به آنچه که پرداختم

فریدون

/ 0 نظر / 2 بازدید