پرزفون

من دریایم ، تو موج
مرو  از کنارم ، تو ای همیشه گریزان
من ساحل ام ، تو خورشید
آرام بتاب،
 که در جزیره ی تنهاییِ  قلبِ  من،
 سالهاست، شکوفه ای نروییده است
من زمین ام ، تو ماه
تو همیشه بتاب، در آسمان دل من
که من ز هرچه تاریکیست گریزانم
وز آنچه غیر انسانیست پریشانم
من شیفته صداقت و دلهای مهربانم

 فریدون

/ 7 نظر / 3 بازدید
سعید

با درود های فراوان بی خود نبود که حتی شاعر بزرگی مثل مولوی هم از دست وزن و قافیه شعر به تنگ آمده و چنین سروده بود: «رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا» ------------------------------------------------- بخاطر همین توجه زیاد از حد به قافیه است که تو در شعرت رفتار «باران» که همیشه از بالا (اوج) به پائین می بارد را بخاطر اینکه با «موج» هم قافیه شود وارونه کرده ای: «مرو از کنارم، چو باران به اوج»! یعنی مثل باران از پائین(کنار من) به بالا نرو!!! [چشمک]

سوسن جعفری

مرو از کنارم چو باران به اوج این اوج یعنی چی؟ کجا؟ چطور؟

سوسن جعفری

آهان! و این وزنه سنگین را من می‌شناسم؟ یا می‌شود بشناسم؟

گلپا

خونه ی عشق من و تو ، خونه ی پوشالی نیست خونه ی عشق من و تو ، از حقیقت خالی نیست خونه ی عشق من و تو ، اون بالا تو آسمون می درخشه چون بلور ، مثل یک رنگین کمون ستونای مرمرش ، تیغه های روشنِ خورشیده پایه های محکمش ، عشقه و امیده عشقه و امیده ، عشقه و امیده ، عشقه و امیده ، عشقه و امیده ***** خونه ی عشق من و تو ، مگه از خشت و گله ؟ پایه هاش مگه رو آبه ؟ خونه ی تو ساحله ؟ روشنیش از مهتاب ، چون زلال میِ ناب پرده هاش مخملِ ابر ، همگی رنگِ شراب می دونی که اون بالا ، به آدم نمی رسه ، دیگه دست آدما خونه ی عشقمونو ، نمی ریزه تا ابد دستی به جز دست خئا دستی به جز دست خئا ***** خونه ی عشق من و تو ، خونه ی پوشالی نیست خونه ی عشق من و تو ، از حقیقت خالی نیست خونه ی عشق من و تو ، اون بالا تو آسمون می درخشه چون بلور ، مثل یک رنگین کمون ستونای مرمرش ، تیغه های روشنِ خورشیده پایه های محکمش ، عشقه و امیده

فریدون

It seems, the way forward, is activities through trade union and international solidarity http://www.wac-maan.org.il/en/article__152/workers_at_salit_quarry_vote_to_strike_on_may_11 ================= http://www.wac-maan.org.il/en/article__153

سعید

آخر فریدون عزیز این چه حرفی است می زنی که «منظورم از اوج کنایه ای از دور شدن است» ؟ مگر دست بردن در «زبان» و معانی واژه ها دلبخواهی است؟ اگر اینطوری باشد من می توانم بنویسم:«من ترا شکوفه دارم» و در صورتیکه تو ازم بپرسی این یعنی چه، جواب بدهم منظورم از «ترا شکوفه دارم» کنایه از این است که «ترا دوست دارم» !!!! نه جانم، بهتر است با «زبان» از این شوخی ها نکنی [عصبانی]

فریدون

[گل] من ترا شکوفه دارم ز دوری ات ، اشک می بارم برای لجظه ی دیدار بذر امید در دل می کارم من ترا، بسیار شکوفه دارم ای تو همیشه بهارم [قهقهه][قهقهه][قهقهه] [گل]