سیب

.

 

گرسنه اش بود .  در اطاق چیزی پیدا نکرد که بخورد. میلی به ساندویچی که روی میز نهار خوری بود نداشت. سیبی را که دختر همسایه هنگام ملاقاتی برایش آورده بود میخواست پوست بکند و تا آمدن پرستار  رفع جوع کند
شوهرش  از ترس اینکه او خودکشی کند همه چیز را پنهان کرده بود ودر اطاق را بروی او بسته بود  و رفته بود  نسخه ای را که دکتر پیچیده بود  زود از داروخانه بگیرد و  برگردد. 

زن هر جای اطاق گشت کارد و یا چیز تیزی پیدا نکرد که سیب را پوست بکند. عصبانی شد . سیب را پرت کرد. خورد به شیشه پنجره. از خوشحالی قهقه زد... پنجره ...پنجره .. . راه گریز... راه گریز
شیشه قدی پنجره خورد شد و به همه جا پاشید. خواست از پنجره فرار کند . اما لحظه ای تردید کرد . چشمانش پر از اشک شد. و گریه کنان گفت ... شیشه ... شیشه شکسته.

داروخانه خیلی شلوغ بود. مرد نوبت گرفت. خیلی دلش شور می زد. از خودش می پرسید چرا برای همه چیز باید صف کشید. این چه زندگی یی ست که باید با این همه مشکلات دست و پنجه نرم کرد.
تا دارو را گرفت و به خانه برگشت دو سه ساعتی طو ل کشید. در اطاق را باز کرد دید شیشه خورده   کف اطاق را پر کرده . دلش هوری ریخت تو . فکر کرد همسرش از پنجره فرار کرده.  با عجله به طرف پنجره دوید. پایش روی شیشه ها سر خورد. با ضرب به زمین خورد. دستش زخمی شد .با درد بلند شد. چشمش به همسرش افتاد که دراز به دراز روی مبل افتاده بود و خون از نبض اش جاری بود و مبل و لباسش پر از خون شده بود. فریاد زد افسانه ... افسانه من. ..
با سرعت به طرف تلفن رفت . شماره ای را گرفت . وقتی داشت توضیح میداد بغض گلویش را گرفته بود . صدایش می لرزید.

دیری نپایید افسانه را که از حال رفته بود با برانکارد به آمبولانسی که  مقابل منزل توقف کرده بود  منتقل کردند.  مرد در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود می گفت کاش... کاش او را تنها نگذاشته بودم.

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
كانون قرآن مسجد ابوالفضل (ع) بوشهر

سلام و وقت بخیر. لذت بردیم. کوچکترین عضو کانون ما، منتظره که شما براش شعر یا...بگید.تشریف بیارید و اونو ببینید. باور کن خوشحال میشه. موفق و سربلند باشید

فریدون(یادداشت های روزانه)

http://www.domahal.com/song/1701.ht m میتونی مشت منو وا بکنی منو پیش همه رسوا بکنی میتونی همره این قطره اشک دامنم را مثل دریا بکنی اما مشکل بتونی عشقم و حاشا بکنی دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی اما مشکل بتونی عشقم و حاشا بکنی دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی میتونی قهر بکنی ناز بکنی از اینو اون حرفها رو آغاز بکنی میتونی قلبم و آتیش بزنی با دلم غمها رو دمساز بکنی اما مشکل بتونی عشقم و حاشا بکنی دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی اما مشکل بتونی عشقم و حاشا بکنی دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی میتونی رو دل من پا بذاری منو با این همه غم جا بذاری میتونی عشقتو از من بگیری دلمو بیکس و تنها بذاری اما مشکل بتونی عشقم و حاشا بکنی دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی اما مشکل بتونی عشقم و حاشا بکنی دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی

فریدون(یادداشت های روزانه)

ديگه عاشق شدن ناز کشيدن فايده نداره نداره ديگه دنبال آهو دويدن فايده نداره نداره چرا اين در و اون در ميزنی ای دل غافل ديگه دل بستن دل بريدن فايده نداره وقتی ای دل به گيسوی پريشون ميرسی خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون ميرسی خودتو نگه دار ديگه عاشق شدن ناز کشيدن فايده نداره نداره ديگه دنبال آهو دويدن فايده نداره نداره اي دل ديگه بال و پر نداري داري پير مي شي و خبر نداري اي دل ديگه بال و پر نداري داري پير مي شي و خبر نداري وقتي اي دل به گيسوي پريشون مي رسي خودتو نگه دار وقتي اي دل به چشمون غزل خون مي رسي خودتو نگه دار ديگه عاشق شدن ناز کشيدن فايده نداره نداره ديگه دنبال آهو دويدن فايده نداره نداره کوروس سرهنگ زاده http://zemestan.blogfa.com/post-222.aspx

فریدون(یادداشت های روزانه)

کوهستان (می خوام برم کوه) آهنگ محلی کردستان دستگاه : همایون (بیات اصفهان) .http://www.youtube.com/watch?v=itBJFyRPkEc می خوام برم کوه ....... شکار آهو می خوام برم کوه ....... شکار آهو تفنگ من کو ليلی جان تفنگ من کو تفنگ من کو ليلی جان تفنگ من کو بالای پشتی .......عاشق را کشتی بالای پشتی .......عاشق را کشتی با خون عاشق ليلی جان نامه نوشتی با خون عاشق ليلی جان نامه نوشتی روی چو ماهت ...... تير نگاهت روی چو ماهت ...... تير نگاهت برده دل از من ليلی جان چشم سياهت برده دل از من ليلی جان چشم سياهت بالای بومی ...... کفتر پرونی بالای بومی ...... کفتر پرونی شستت بنازم ليلی جان خوب می پرونی شستت بنازم ليلی جان خوب می پرونی

فریدون(یادداشت های روزانه)

عماد رام http://www.emad-ram.com/Intro.html

http://www.sharemation.com/car20/tops.htm

بابک.پ.25

سلام چیز نباید گفت باید حسش کرد اون جریان گرمی که پشت گردن انسان راه میافته و تو صورت پخش می شهو این سوال: چرا واقعا چرا؟دلیلش چیه که ما برای اینکه یکی رو دوست داریم باید زندانیش کنیم. آدم یاد تعصبات شرقی می افته بای بای من خیلی با نشانه ها دم خورم واسه همین برداشت هام عجیب غریبه بای بای دوباره