کی انسان, انسان می شود

 

برای من همیشه این سئوال مطرح بوده است که چرا یکی دکتر می شود و درد را درمان می بخشد و یکی شکنجه گر می شود و درد و رنج می آفریند. یکی معمار و آرشیتکت می شود خانه می سازد و یکی خلبان ارتش می شود وبروی مردمی بی دفاع بمب می ریزد و خانه هایشان را ویران می کند و زندگی شان را به خاک وخون می کشد. یکی مدرسه و دانشگاه می سازد ...یکی زندان و بازداشتگاه می سازد.

 اینها همه برای امرار معاش خود تلاش می کنند. اما برای چند روز زندگی و این عمر کوتاه چرا عده ای محل در آمدشان حاصل رنج دیگران است. ماموران به هیچ وجه معذور نیستند. اعدام ، بمب ریختن روی مردم بی دفاع، شکنجه کردن، زندان ساختن، هیتلر و پینوشه بودن و غیره هیج عذر و بهانه ای ندارد. انسان باید انسان شود و در خدمت انسان قرار گیرد و وقتی ملتی نمی خواهند رهبری که به زور و زندان و شکنجه و اعدام رهبری شان کند باید آن رهبر اینقدر انسانیت داشته باشد که جایش را به کسی بدهد که مردم می خواهند رهبر باشد.

تا زمانی که انسان حاضر است موازین انسانیت را زیر پا بگذارد و به خاطر لقمه نانی مامور اعدام و شکنجه شود زندان و بازداشتگاه بسازد هیتلر ها و دیکتاتور ها به حیات خود ادامه خواهند داد.

فریدون

/ 11 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعید

ادامه: ---------- 4 - سه قسمتی که آسمان به آنها تقسیم شده است کدامند؟ یک - هلال ماه با نور خود دو - هاله دور ماه که کم نور تر است سه - بقیه آسمان که تاریک است بقیه بیت صحت تعبیر فوق از سه بهره شدن آسمان را تائید می کند: سپرده هوا را بزنگار و گرد 5- «سپرده»... کی سپرده ؟ ---- معلوم است که : ماه «ماه سپرده» یعنی ماه واگذار کرده است. چیزی را به دیگران داده است. ماه چه چیزی را به دیگران داده است؟ ماه سهم (بهره) خود از سه بهره یاد شده - یغتی روشنی - را نزد خود نگاه داشته است و دو بهره دیگر که «روشنی اندک هاله» باشد و «تاریکی کامل آسمان» را به دیگران واگذار کرده است. این دیگران کدامین هستند؟ ادامه دارد...

سعید

ادامه: --------- 6- ماه دو «بهره» دیگر یعنی «تاریکی کامل» و «روشنی اندک» را سپرده بود به: زنگار - آسمان و گرد - هاله دور ماه 7- با توجه با تشبیه حرکت ماه به نوعی لشکر کشی و یا رژه در بیت های قبلی شعر، کاملا واضح است که «هاله دور ماه» نیز اشاره دارد به گرد و خاکی که توسط لشکر کشی و یا رژه بر پا می شود. خلاصه کنم: در آن شب تاریک ،هلال (تاج) ماه آسمان را به سه (بهره) قسمت کرده بود. قسمت روشن را نزد خود نگاه داشته بود. قسمت نیمه روشن را به هلال (گرد وخاک) دور و بر خویش و قسمت تار و تیره را به آسمان (زنگار) سپرده بود. [گل]

فقط یک بهار

درود بر شما.. به به این جا هم خوان بی مثال فردوسی گشوده است. سپاس از سعید گرامی. خیلی آموزنده بود. و اما فریدون گرامی! مگر دنیا را جز با این نبرد خونین و غمبا رمی توان تصور کرد... دنیای که آدمی می سازد جز همین نخواهد بود... یا باید بمیری یا بکشی ... یا ظالم باشی یا ظلم ببینی... مگر غیر از این است ... انسان تشنه ی قدرت است و تا آن را در بر نگیرد آرام ندارد و وقتی آرام است که دیگر مرده است!

سعید

ز تاجش سه بهره شده لاژورد - سپرده هوا را بزنگار و گرد ------------------------------------------ فریدون گرامی، می توانیم «سه بهره» شدن در مصراع اول را به خود ماه نیز نسبت بدهیم و این مصراع را اینطور معنی کنیم: از کل ماه (تاج ماه) سه قسمت آن تاریک شده بود و فقط یک قسمت (یعنی هلالی از) آن باقی مانده بود. که در اینصورت هم باز کلام فردوسی زیبا، هنرمندانه و خیال انگیز است. اگر معنی مصراع اول بصورت بالا باشد، مصراع دوم را بنظر من بهتر است چنین معنی کنیم: ماه که سه قسمتش تاریک شده بود و بصورت هلالی باریک و دلتنگ درآمده بود، آسمان (هوا) را از نور خود محروم کرده و آنرا بطور کلی به دست تاریکی (زنگار) و گرد (؟) سپرده بود. در اینصورت نمی دانم منظور فردوسی از «گرد» چه می تواند باشد؟ آیا منظور او از گرد «ابر» است یا چیز دیگری؟ [گل]

سعید

در خلاصه ای که زیر بند 7 در یادداشت شماره 3 خود آوردم، {هاله (گرد و خاک) دور و بر خویش} را از روی اشتباه {هلال (گرد و خاک) دور و بر خویش} نوشته ام که بهتر است تصحیح گردد. [گل]

فریدون

زنگار گرد ----------------- مزيدعليه زنگ، و سبزه و سبزي از تشبيهات اوست و با لفظ ريختن و افتادن بر چيزي کنايه از پيدا شدن زنگ و با لفظ زدن و کشيدن و گرفتن و برداشتن کنايه از پيدا کردن و با لفظ رفتن و افتادن از چيزي کنايه از دور شدن و با لفظ بردن و ربودن و شستن و ستردن از چيزي کنايه از دور کردن و با لفظ فروخوردن از عالم غم خوردن است . (آنندراج ). زنگ فلزات و آيينه و جز آن . (ناظم الاطباء). زنجار. (منتهي الارب ). اسم فارسي زنجار است . (تحفه حکيم مومن ). زنجار معرب زنگار و آن زنگ فلزات و آيينه و جز آن است . (از فرهنگ فارسي معين ). زنگ. زنجار. ژنگار. (يادداشت بخط مرحوم دهخدا): هنر با خرد در دل مرد تند چو تيغي که گردد به زنگار کند. فردوسي . بشستش بدين گونه بر آب پاک وزو دور شد گرد و زنگار و خاک . فردوسي . چنين گفت کاين کينه با شاخ و نرد زمانه نپوشد به زنگارو گرد. فردوسي بياد کردش بتوان زدود از دل غم بمصقله بتوان برد زآينه زنگار. فرخي . تو گفتي گرد زنگار است بر آيينه چيني تو گويي موي سنجاب است برپيروزه گون ديبا. فرخي ماخذ: http://www.mibosearch.com

سعید

فریدون گرامی نظر به اینکه یادداشت های من در رابطه با شعر فردوسی ربطی به این پست تو ندارد اگر مایلی آنها را بهمراه همین کامنت حاضر حذف بفرما. در مورد شاهنامه بدلیل ارزش والای آن بهتر است اگر خواستیم و حالش بود خارج از ستون نظرات به گفتگو بنشینیم. آنهم با مطالعه و دقت کافی تا رعایت احترام فرودسی را هم کرده باشیم. با سپاس [گل]

فریدون

سعید عزیز اگر از نظر شما اشکالی نداشته باشد دوست دارم پیام های تان در باره فردوسی در ستون نظریات پرستو باقی بماند با سپاس و درود فراوان [گل]

سعید

فریدون عزیز از قدیم گفته اند صلاح ملک خویش خسروان دانند![گل][لبخند]

لینک جالب

http://www.youtube.com/watch?v=CJc9fWej02U