هشتم مارس، روز همبستگی جهانی زن خجسته و پیروز باد


کمتر مردی می تواند به جرات ادعا کند که در طول زندگی اش با همسر و همدم  زندگی اش به مساوات و عدالت عمل کرده باشد و تحت تاثیر فرهنگ مرد سالار قرار نگرفته باشد . و کمتر زنی را می توان یافت که تحت تاثیر فرهنگ مرد سالاری تن به نابرابری ها، بی عدالتی ها و تبعیض ها و فشار های روحی جسمی نداده باشد و رنج نبرده باشد . اکثریت ما  تحت تاثیر این فرهنگ مسلط بر جامعه به نوعی رنج برده ایم و گاه آگاهانه و یا ناخود آگاهانه تن به تبعیض ها داده ایم .

ما مردان و زنان باید دوشادوش یکدیگر در راه ریشه کردن فرهنگ مرد سالاری متحد شویم و به سوی جامعه ای خالی از تبعیض و سر شار از عدالت و رفاه اجتماعی برای همه اقشار و طبقات جامعه گام برداریم.

روز جهانی زن خجسته و پیروز باد
فریدون


/ 0 نظر / 4 بازدید