مهربان باشیم، مهربان تر از مهربانی


می تابد خورشید
از ورای افق دور دستِ امید
از ورای درختِ پر بار زندگی
بر فراز دشت های آرزو
تا من و تو شاد باشیم در کنار هم

می تابد مهتاب
بر فراز دشت های دوستی
بر نتدیس زیبای هماغوشی
بر بوسه های گرم آتشین
تا من و تو با عشق شویم همنشین

می خرامد زیبایی در زلال آب چشمه ساران
می وزد نسیم از قله مهربانی البرز
پربار می شود شاخساران در بهاران
آسمان پر ستاره می شود و زمین پر شکوه و جلال
تا من و تو آباد سازیم سرزمین قلب خویش را از مهربانی
فریدون

/ 0 نظر / 5 بازدید