دنیای اینترنت

دنیای بلاگ نویسی را از این نظر دوست دارم که در آن،  هیچ تبعیضی وجود ندارد. تنها دانش ،  اندوخته ذهنی  و اندیشمندی است که می تواند بدرخشد و هنر نمایی کند. در این دنیای به اصطلاح مجازی، ثروت، تنومندی، زیبایی، جنسیت، نژاد، ملیت، سن (پیری یا جوانی )، چشم و هم چشمی و غیره نقشی ندارند.

در این دنیای اینتر نتی نقش پول دارد روز به روز کمرنگ تر می شود . در این جا می شود به موسیقی گوش کرد. به اکثر اشعار شاعران دست یافت. کتا بهای کلاسیک را آنلاین خواند.  در جهانی بی مرز با هرکسی در هر جای دنیا دوست شد و ارتباط بر قرار کرد. 

مزایای این جهان اینترنبی بی شمار است. اما افسوس که هنوز دوسوم مردم جهان از  داشتن کامپوتر و وصل شدن به خط اینترنت محروم هستند. افسوس که هنوز در بعضی از کشور های آسیایی ، آمریکای لاتین و افریقایی شبکه اینتر نت تحت کنترول و سانسور است.  افسوس  هنوز عده ای دانش خود را در خدمت تولید ویروس و اشکالات  اینتر نتی می گذارند. افسوس که بیل گیت با وجود میلیارد ها ثروت حاضر نیست نرم افزار هایش را با قیمتی مناسب در خدمت همگان بگذارد.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ابراهیم- حاج محمدی

خـــــدا جـــــنون عشـــــق را نهـــاد در نهـادها برد بـــــشر از این جنون چه توشه ها و زادها چه غصّـــه ها زعشق شد نصیب جان عاشقان چه قصـــــه ها کــــه زاید از مرید ها ، مرادها حکایـــــت دل مـــن و شکنج زلف توست چون حکایتـــــی کـــــه هســـــت بیــن بیـدها و بادها به التـــــیام زخـــــم دل نداشـــــت مرهـــم آبرو به زخم کهنـــــه می کنـــــد مگر اثر ضمـادها ؟ سپـــــاس گـــــو خـدای را دلا چــرا که هیچگاه بـــــه گنـــــج مـــــاتم تـــــو بـو نبرده اند شادها چه لطمـــــه می زنـد به دل جدال عقل خیره سر چه بهــــره می رسد به عقل از این همه عنادها به داغ لالـــــه هــا کــه در کویر می کشند عطش قســـــم کـــــه عشـــــق نیســت از تبار اعتیادها به عین وشین وقــــاف هم قسم که جان نمی رسد به قـــــاف وصــــل دوست جز به طــوق انقیادها