کی می آیی؟

گرچه لب هامان، با تلخی سکوت بسته است
و دل از غروب سبزه و باغ شکسته است

اما دیر زمانی ست که از پنجره زندگانی
بی تابانه چشم انتظار تو ایم
چه بی ثانیه ها می خواهیمت.

ستاره ها،
ترانه ها،
و لحظه ها
همه لبریزند،  ز یاد تو
حتی سکوت،
 حتی تنهایی شب
خالی از نام و یاد تو نیست

اگر روزگاری فریاد حنجره هامان
و هم پیمانیِ دست هامان
پرنیانی باشد برای بستر تو
دیگر به جای یاد تو ،
 از عشق سخن خواهیم گفت
و از شکوفایی و شادمانی خواهیم نوشت
اما تا آن روز موعود، ای آزادی
بذر ترا در دل خواهیم کشت

فریدون وحیدی

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
فریدون

http://www.youtube.com/watch?v=gIuotFZnBtk

فریدون

"دستم بگرفت و پا به پا برد" پاسپورتم بداد و تا ارو پا برد رنج بسیار برد تا انگلیسی ام آموخت کفش پاره ام راواکس زد و از نو دوخت ...

فریدون

گویند مرا چو زاد مادر ، پستان به دهن گرفتن آموخت شبها بر گاهواره من ، بیدار نشست و خفتن آموخت دستم بگرفت و پا به پا برد ، تا شیوه راه رفتن آموخت یک حرف و دو حرف بر زبانم ، الفاظ نهاد و گفتن آموخت لبخند نهاد بر لب من ، بر غنچه گل شکفتن آموخت پس هستی من ز هستی اوست ، تا هستم و هست دارمش دوست ایرج میرزا

فریدون

در منابع متفاوت در باره به اتش کشیدن کتابخانه توسط اعراب اختلاف نظر هایی هست که بعضی تایید و بعضی رد می کنند « ین فقط یک افسانه‌است که بعد از اشغال تیسفون اعراب کتابخانه قصر سلطنتی را آتش زده و بنابر این آثار مکتوب ایران قبل از اسلام از بین رفته‌است. چنین مسئله‌ای اولا حقیقت نداشته و ثانیا حتی در صورت حقیقت داشتن بدیهی است که در امپراطوری بزرگ ساسانی تنها همین یک کتابخانه وجود نداشت که بدین ترتیب همه آثار از بین برود. چنانچه با وجود حمله سهمگین مغول‌ها هیچ کدام از آثار مکتوب از بین نرفته و بدست ما رسیده‌است. در صورتی که حملات مغول‌ها به مراتب شدیدتر از اعراب بوده‌است.»

فریدون

ادامه ی یادداشت قبل زرینکوب در کتاب «دو قرن سکوت» می‌نویسد در طی دو قرن، سکوتی سخت ممتد و هراس انگیز بر سراسر تاریخ و زبان ایران سایه افکنده‌است و در تمام آن مدت جز فریادهای کوته و وحشت آلود اما بریده و بی دوام، از هیچ لبی بیرون نتراویده‌است.[...]آنچه از تامل در تاریخ بر می‌آید این است که عربان هم از آغاز حال، شاید برای آن که از آسیب زبان ایرانیان در امان بمانند و آن را چون حربهٔ تیزی در دست مغلوبان خویش نبینند، در صدد بر آمدند زبان‌ها و لهجه‌های رایج در ایران را از میان ببرند. آخر این بیم هم بود که همین زبانها خلقی را بر آنها بشوراند و ملک و حکومت را در بلاد دور افتاده ایران بخطر اندازد. بهمین سبب هر جا که در شهرهای ایران؛ به خط و زبان و کتاب و کتابخانه بر خوردند با آنها سخت بمخالفت برخاستند.[...]نوشته‌اند که وقتی قتیبه بن مسلم؛ سردار حجاج؛ بار دوم به خوارزم رفت و آن را باز گشود هر کس را که خط خوارزمی می‌نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بیدریغ در امان نمی‌گذاشت و هیربدان قوم را یکسر هلاک نمود و کتابهایشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه مردم رفته رفته امی ماندند و

فریدون

ادامه ی یادداشت قبل هما کاتوزیان معتقد است، نگاه زرینکوب مبتنی بر «دوره سکوت» ایرانیان را می‌توان ناشی از تعصب ملی گرایانه مدرن به ایران دانست که کاتوزیان آن را در تضاد با حقایق تاریخی می‌داند. بگفته کاتوزیان اگر چه درست است که حکومت مستقل ایرانی در این دو قرن وجود نداشت و تقریبا شاهدی از ادبیات نوشتاری در زبان‌های مختلف فارسی وجود ندارد، اما این زبان‌ها توسط ایرانیان استفاده میشده و اگر ایرانیان شهرنشین عربی یاد می‌گرفتند، اعراب ساکن ایران نیز فارسی می‌آموختند. کاتوزیان با بیان اینکه از همان ابتدا ایرانیان در رژیم جدید مشارکت داشتند، و با ذکر مثال‌هایی معتقد است که ایرانیان در همان دو قرن نقش خیلی برجسته‌ای در رشد فرهنگ اسلامی و بین المللی شدن آن بازی کردند.[۱۰۰] در زمان ساسانیان ایرانیان پنج زبان مختلف داشتند: زبان پهلوی، دری، پارسی، خوزی و سریانی. از این میان دو زبان ایرانی نبودند؛ خوزی و سریانی. زبان رسمی حکومت و مذهب زرتشتی پارسی بود که زبان موبدان و محققان بود. زبان محاوره‌ای مردم عادی «دری» بود. در اواخر دوره ساسانیان، زبان دری و پارسی دو زبان و یا لهجه متفاوت نبودند؛ بلکه دو فرم م

شعر

به حالتی که منم حال را مجالی نیست سخن به جهد چه گویم که شور و حالی نیست زن آفتاب جهان تاب عالم است کمال ولی دریغ که در صحبت اش کمالی نیست کمال خراسانی

گل مریم

وای گل سرخ و سپیدم کی می‌آیی؟ بنفشه برگ بیدم کی می‌آیی؟ تو گفتی گل درآید من می‌آیم؟ وای گل عالم تموم شد کی می‌آیی؟ جان مریم چشماتو واکن، منو صدا کن شد هوا سفید، در اومد خورشید وقت اون رسید که بریم به صحرا وای نازنین مریم جان مریم چشماتو واکن منو صدا کن بشیم روونه، بریم از خونه شونه به شونه، به یاد اون روزها وای نازنین مریم باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم کاش می‌خوابیدم، تورو خواب می‌دیدم خوشه غم توی دلم زده جوونه دونه به دونه دل نمی‌دونه چه کنه با این غم وای نازنین مریم بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم، درو کنیم گندمارو بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم، نازنین مریم باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم ای کاش می‌خوابیدم، تورو خواب می‌دیدم خوشه غم توی دلم زده جوونه دونه به دونه دل نمی‌دونه چه کنه با این غم وای نازنین مریم، وای نازنین مریم وای نازنین مریم