کلت

 

از پشت شیشه های پنجره، آفتاب تا روی رختخواب اش پیش آمده بود.  او که گرمای آفتاب را پشت پلک چشمانش حس کرده بود آرام بلند شد و بر لبه تخت نشست. نگاهی به چهره خود در آینه مقابل انداخت. چشمش به بسته دارویی که جلو آینه بود افتاد. یادش آمد دارویش را دیشب نخورده است. فکر کرد شاید سر دردش به خاطر نخوردن دارو ها  باشد. دست برد کلتی را که از شب قبل زیر بالش اش گذاشته بود برداشت و آنرا روی شقیقه خود گذاشت. در همان حالت به خودش در آینه خیره شد.  انگشتش را روی ماشه گذاشت و کمی مکث کرد. بعد آنرا  روی قلبش گذاشت و باز در آینه خیره شد. چند لحظه ای در همان  حالت بی حرکت ماند. سپس از جا بلند شد، کلت را کنار آینه گذاشت،  رفت لباس اش را پو شید و دارویش را برداشت . نگاهی به پشت جعبه آن انداخت . از درون آن دوعدد قرص در آورد، به دهان انداخت و به سختی قورت داد. کلت را برداشت، از پله ها پائین رفت و اتو مبیل اش را سوار شد. کلت را در داشبرد ماشین گذاشت و اتو مبیل را روشن کرد و براه افتاد. چند دقیقه بعد به خیابان اصلی رسیده بود.

به خاطر ترافیک سنگین اتو مبیل اش را خاموش کرد و پلک اش را روی هم گذاشت. چند لحظه ای نگذشته بود که صدای بو ق اتو مبیل ها ی پشت سر  او را برآشفته کرد . چشمهایش را باز کرد دید اتومبیل جلویی چند متری بیشتر جلو نرفته است و لازم ندید به خاطر آن فاصله کم اتو مبیل اش را دوباره روشن کند. باز پلک اش را بر هم گذاشت و سرش را به پشتی صندلی اتو مبیل تکیه داد. مخ اش تیر می کشید. سعی داشت با بستن پلک چشمانش و تمرکز ارامش خود را به دست آورد و بر اعصابش تسلط یابد، اما  صدای بوق اتومبیل های پشت سر بکلی اورا از کوره  به در برده بود . کلت اش را از داخل داشبرد برداشت و  از ماشین پیاده شد. چند گلوله به چرخ اتومبیل هایی که برایش بوق زده  و اعصابش را خورد کرده بودند شلیک کرد. راننده ها از ترس شیشه اتو مبیل هایشان را بالا کشیدند. او  صورتش از هیجان سرخ شده بود، دست هایش می لرزید و در حالیکه مثل گرگی زوزه می کشید با سرعت بطرف جنگل کنار جاده دوید و از نظرها ناپدید شد. 

چند روز بعد یکی از روزنامه های محلی نوشت: " مردی که از تیمارستان مرخص شده بود به ضرب دو گلوله به زندگی خود خاتمه داد. جسد او را کنار درختی در یکی از جنگل های اطراف شهر یافته اند. مقتول قبل از خودکشی به چند اتو مبیل به ضرب گلوله صدمه وارد نموده  و سبب ترافیک سنگینی شده بود.
دولت با کسر بودجه تیمارستان ها  سبب شده است که بعضی از  بیماران روانی بسیار زودهنگام از مراکز درمانی مرخص شوند که این امر  می تواند علاوه بر خود بیماران برای دیگر شهروندان نیز مخاطره انگیز باشد..."

 

فریدون

 

/ 9 نظر / 2 بازدید
فریدون (یادداشت های روزانه)

بامداد من کو من کی ام اینجا کجاست که می بارم اشک به دشتی که بی فرداست خروشی بی قرارم خدایا کجا فریادی برآرم کوله بار آفتابم را در کجای این شب بی پیر بگذارم فریدون

سعید

این متن بسیار خوب نوشته شده است. انشاء آن صرف نظر از بعضی اشکالات کوچک (نظیر آنچه حسام قبلا به آنها اشاره کرده بود) بسیار پخته است و سبک نوشتاری آن سبکی است در شان «پرستو» و نویسنده آن. [گل]

سعید

3- نوشته ای: «در این فکرم که از گذاشتن تصویر در پرستو صرف نظر کنم.» می گویم بهتر نیست به جای صرف نظر کردن از گذاشتن تصویر در پرستو بیایی و در آن فقط از این تصاویر (به قول خودت) جالب بگذاری و در عوض از نوشتن مطلب در آن صرف نظر کنی؟ - نه، باور نکن! این آخری را فقط محض شوخی نوشتم. [خنده][گل]

حسام

فریدون جان ممنون از لینک فیلم باد صبا. من این فیلم را دیده بودم و خیلی دوست اش دارم. نسخه فارسی اش را گویا منوچهر انور با صدای گرمش روایت کرده. اگر باز هم از این لینک های جالب درباره سینما و ادبیات داشتی به من خبر بده. 2- درباره عنوان این کتاب شاید "پژواک مردگان" ترجمه دقیق تری باشد. چون از کلمه Death استفاده نشده.

سوژا

درود... نوشته های شما خیلی خوب بود و پر بار... خوشحال میشم به وب من هم سری بزنید . . . [گل]

فریدون (یادداشت های روزانه)

دلم گرفته ای دوست! هوای گریه با من گر از قفس گریزم، کجا روم کجا من؟ کجا روم، که راهی به گلشنی ندانم که دیده بر گشودم به کنج تنگنا، من نه بسته ام به کس دل، نه بسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من ز من هرآنکه او دور چو دل به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی که تر کنم گلویی به یاد آشنا من ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟ که گویدم به پاسخ که زنده ام چرا من؟ ستاره ها نهفتم در آسمان ابری دلم گرفته ای دوست! هوای گریه با من ... سیمین بهبهانی http://www.iranclip.com/player/687

فریدون (یادداشت های روزانه)

نامم باران چکیده ز چشم زمان همچون لاله ای خموش بر فراز تپه ساران گریخته ز آشیان ، بی قرار در غربت دست سر نوشت بَرد، خشت زندگانی ام به هر سویی فرو ریزد به خواب هر سبویی واندرین گستره تنهایی دنیا همه شبهای من، شبی یلدا جدا ز هر دلجویی، جدا ز هر دلجویی فریدون

سعید

داشتم فکر می کردم چه عیب دارد که این «یادداشت های روزانه» که در این ستون می نویسی را در متن خود بلاگ بنویسی؟ مگر بلاگ را برای همین کارها ابداع نکرده اند؟ با نوشتن یادداشت های روزانه در خود «پرستو» هم بلاگ حالت زنده و فعال به خود می گیرد و هم ارتباط ذهنی با خواننده بهتر و «به روز»تر برقرار میگردد. نظرت چیست؟ [گل]

فریدون (یادداشت های روزانه)

. . من می بارم هنگام که از باغ و گل می گویم گل تویی و باع یاد و خاطره تست هنگام که از تو می گویم تو گلی هستی رها در خروش باد گریزان ز دیوار باغ و همیشه آزاد هنگام که از ابر می گویم تو می باری قطره قطره ز گوشه چشمانم ز چشمه جانم آری تو می باری ای گل همیشه بهارم تو بگو کوله بار خورشیدم را در کدام باغچه شب بکارم فریدون . .