ترا یافتم

I found youI do not know who you are
but I love your pretty face
I do not know where you live
but I love to find your base
I do not know who adores you
but I love to be in this race
I do not know what you have in mind
but in my heart you are an ace
I do not know how to offer you my heart
please do not hesitate to com to my place
Fridoun
 
 
ترا یافنم

نمیدانم کیستی
اما شیفته ی چهره ی قشنگِ توام
نمیدانم محل ِ زندگی ات کجاست
اما دلم می خواهد نشانی ات را بیابم
نمی دانم چه کسی را دوست می داری
ولی مشتاقم که درین رقابت باشم
نمی دانم در ذهن تو چه می گذرد
اما در قلبِ من،  تو یک تک خالی
نمیدانم چگونه قلبم را،  به تو هدیه کنم
تمنا می کنم برای آمدن به خانه ام درنگ مکن
فریدون


/ 3 نظر / 2 بازدید
سعید

با درود یک نرم افزار مفید برای تمیز کردن صفحه کامپیوتر: http://www.horness.com/tools/screenclean.swf

گلیندا

چقدر قشنگ بازم از این شعر های قشنگ بنویس [لبخند]