غروب ساحل

من پیمانه صبرم
اما خالی شده ام از صبر و صبوری
تحمل چون کنم دور از تو؟
با این  همه تنهایی و دوری
موج به ساحل پیوست، در غروب  دریا
اما تو  نشدی ز حال بی قرار من جویا

تو ای گیتار من
با تار های غم من ،
بنواز آهنگ شب های تیره و تار من
تا بشنود نوای عشق من، یار من

فریدون

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
فریدون

به لینک زیر مراجعه کنید و به آهنگ گوش کنید. ببینید چقدر دلنشین و زیباست . راستی نام این آهنگ چیست ؟ [گل] http://night-skin.com/light/code/light15.php

فریدون

اینجا ای امواج خروشان دریا که شکسته اید زورق هستی را به کجا می روید شتابان مرواریدی نیست در ساحل سنگ واره است جای پای سرنوشت حماسه نیست ماسه است چشم امیدی نیست به اینجا، حقارتی خلاصه است فریدون

فریدون

قشنگم برای تو نیست که می گریم برای خویشتن می گریم که بی حاصل شیدای تو می شود برای تو نیست که شب زنده دارم برای این دل بی قرار است که بیهوده رسوای تو می شود فریدون

فریدون

تو موجی سرگردانی که در آغوشم ویرانی من ساحل ام در ویرانی ات حیرانم تو با شیدایی می آیی و عجول باز می گردی و من در بی تابی، تو باز می مانم نودیروف